Gmina Radecznica

Herb Gminy

GMINA
RADECZNICA

Zespół Interdyscyplinarny w nowym składzie

W związku ze zmianą ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej, zarządzeniem Nr 185/2023 w dniu 27 grudnia 2023 r. Wójt Gminy Radecznica powołał nowy skład Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy domowej w Gminie Radecznica, którego zadaniem jest podejmowanie skoordynowanych działań, aby zapewnić pomoc i bezpieczeństwo osobom, rodzinom w sytuacjach kryzysowych. W jego skład zostali powołani przedstawiciele różnych instytucji i specjaliści z zakresu przeciwdziałania przemocy. Łącznie 14 osób tworzy nowy Zespół Interdyscyplinarny w Radecznicy, tj.:

 1. Justyna Górniak – Mameła – Specjalista pracy socjalnej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Radecznicy
 2. Marcin Smyl – Specjalista pracy socjalnej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Radecznicy  (Przewodniczący)
 3. Diana Walczak – Asystent rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  w Radecznicy (Zastępca przewodniczącego)
 4. Łukasz Dubilis – Dzielnicowy Komisariatu Policji w Szczebrzeszynie
 5. Łukasz Sobolewski – Dzielnicowy Komisariatu Policji w Szczebrzeszynie
 6. Kazimiera Pecyna – Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Radecznicy
 7. Zbigniew Kubina – Członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Radecznicy
 8. Laura Sznitowska – Pielęgniarka  w Okulistyka Podstawowa Opieka Zdrowotna w Tworyczowie Poradnia Lekarza Rodzinnego                  
 9. Teresa Kwiatkowska – Pedagog w Szkole Podstawowej w Czarnymstoku i w Gorajcu
 10. Magdalena Buczek – Pedagog specjalny/ nauczyciel w Szkole Podstawowej w Gorajcu
 11. Krystyna Fronc – Nauczyciel/pedagog w Szkole Podstawowej w Radecznicy                                                   
 12. Aleksandra Karczmarczuk – Psycholog/nauczyciel w Szkole Podstawowej w Radecznicy
 13. Małgorzata Sobstyl – Kurator specjalista  I  Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej Wykonującego Orzeczenia w Sprawach Karnych przy Sądzie Rejonowym w Zamościu
 14. Agnieszka Malinowska – Kurator specjalista  II  Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej Wykonującego  Orzeczenia  w  Sprawach  Rodzinnych  i  Nieletnich  przy  Sądzie  Rejonowym  w Zamościu

W dniu 19 stycznia 2024 r. podczas pierwszego posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego Wójt Gminy Radecznica wręczył jego członkom akty powołania oraz życzył powodzenia w tej niełatwej, ale bardzo ważnej i potrzebnej pracy.

Skip to content