Gmina Radecznica

Herb Gminy

GMINA
RADECZNICA

Zaproszenie na LXVI sesję Rady Gminy Radecznica

PRZEWODNICZĄCY

      RADY GMINY

Radecznica, 19.02.2024 r.

ZO.0002.66.2024                                                                                          

                                                                                                      Pan/i

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 zwołuję LXVI sesję Rady Gminy Radecznica VIII kadencji dnia 27 lutego 2024r o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Radecznicy.           

Proponuję następujący porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.
  3. Informacja w sprawie uwag zgłoszonych do protokołu z obrad poprzedniej sesji.
  4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach w okresie między sesjami.
  5. Interpelacje i zapytania Radnych.
  6. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał oraz działań prowadzonych w okresie między sesjami.
  7. Podjęcie uchwał:

a) w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego oraz leśnego

b) w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radecznica w 2024 roku

8. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o złożonych interpelacjach.

9. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania.

10. Wolne wnioski i zapytania.

11. Zamknięcie obrad.

 

Informacja dodatkowa – zgodnie z wymogami ustawy o samorządzie gminnym posiedzenia są rejestrowane (obraz i dźwięk) oraz transmitowane przez internet. Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Radecznica. Informacje o Pana/Pani uprawnieniach związanych z przetwarzaniem danych osobowych zamieszczone są pod adresem:  https://www.archiwumbip.gminaradecznica.pl/index.php?option=com_phocadownload&view=category&download=4750:klauzula-informacyjna-dotyczaca-transmisji-obrad-rady-gminy-radecznica&id=246:rodo

 

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Jerzy Gumieniak           

Skip to content