Gmina Radecznica

Herb Gminy

GMINA
RADECZNICA

Wyniki Wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich

W Gminie Radecznica  w okresie od 25 stycznia do 22 lutego 2024 r. odbyły się zebrania wiejskie, podczas których mieszkańcy wybierali  sołtysów i rady sołeckie. Na 19 sołectw zmiana  osoby pełniącej funkcję Sołtysa nastąpiła w 8 sołectwach: w Latyczynie, Podborczu, Gruszce Zaporskiej, Gaju Gruszczańskim, Podlesiu Dużym, Zaburzu, Czarnymstoku, Dzielcach. Tak przedstawia się lista przedstawicieli poszczególnych sołectw w Gminie Radecznica:

L.p. Nazwa miejscowości Imię i nazwisko Sołtysa Skład Rady Sołeckiej
1. Czarnystok Zbysław Kijek
 1. Furlepa Krzysztof
 2. Grzywna Jarosław
 3. Dubaj Dominik
2. Dzielce Janusz Ładosz
 1. Olech-Furlepa Alina
 2. Pasek Teresa
 3. Małysz Edward
3. Gaj Gruszczański Ewa Pitura
 1. Dudek Anna
 2. Kozak Małgorzata
 3. Marchewka Ewa
4. Gorajec-Stara Wieś Stanisław Harkot
 1. Bednarz Lucjan
 2. Sykała Wiesław
 3. Mogielnicka Ewelina
 4. Tomczyk Albert
5. Gorajec-Zagroble Jan Mróz
 1. Furlepa Juliusz
 2. Kitowski Michał
 3. Smarkala Krzysztof
 4. Gozdecki Andrzej
6. Gorajec-Zagroble-Kolonia Tadeusz Harkot
 1. Gozdecki Jan
 2. Dziwota Stanisław
 3. Gozdecka Lucyna
7. Gorajec-Zastawie Alicja Bielak
 1. Ładosz Stanisław
 2. Bielak Paweł
 3. Osman Wiesław
 4. Budzyński Wiesław
 5. Kwiatkowski Stanisław
 6. Nalepa Jan
 7. Rymarz Stanisława
8. Gruszka Zaporska Roman Kapica
 1. Stańczyk Krystyna
 2. Skiba Mieczysław
 3. Król Krystyna
 4. Tłuczek Stanisław
9. Latyczyn Małgorzata Oleszek
 1. Zbigniew Szczerba
 2. Kamil Madej
 3. Adam Kołodziej
10. Mokrelipie Stanisław Winiarczyk
 1. Winiarczyk Helena
 2. Zych Witold
 3. Góra Waleria
 4. Zwolak Mateusz
 5. Książek Józefa
11. Podborcze Stanisława Krzyszczak
 1. Bielak Mariusz
 2. Komornik Marek
 3. Wasil Bożena
 4. Gąsior Krzysztof
 5. Mróz Łukasz
12. Podlesie Duże Celina Jachymek
 1. Szkołut Józef
 2. Startek Józef
 3. Startek  Urszula
 4. Sykuła Jarosław
 5. Jachymek Kazimierz
13. Podlesie Małe Jerzy Krukowski
 1. Olech Janusz
 2. Batorski Albert
 3. Kiepek Paweł
14. Radecznica Lech Kozioł
 1. Wachowicz Jarosław
 2. Tuzin Wiesława
 3. Wachowicz Janusz
 4. Tyszko Stanisław
 5. Górniak Andrzej
15. Trzęsiny Tadeusz Żłób
 1. Ducher Aleksander
 2. Małysz Florian
 3. Sitarz Krzysztof
16. Wólka Czarnostocka  Józef Stańczyk
 1.  Ryba Mirosław
 2. Dziwota Sylwia
 3. Cielica Agnieszka
17. Zaburze Osman Jerzy
 1. Cichocki Jerzy
 2. Kawucha Piotr
 3. Baran Adam
 4. Dubiel Wanda
 5. Kołtun Bolesław
18. Zakłodzie Mirosław Poświatowski
 1. Bojko Bożena
 2. Łukaszczyk Mateusz
 3. Poświatowska Jolanta
 4. Dziura Tomasz
 5. Zwolak Henryk
19. Zaporze Beata Pawelczyk
 1. Mameła Mirosław
 2. Standela Agnieszka
 3. Skrok Beata
 4. Woźnica Zbigniew

Najwyższa frekwencja została odnotowana w sołectwie Gorajec-Zastawie – 32%, a najmniejsza w sołectwie Latyczyn 6%. Średnia frekwencja w wyborach wyniosła 19%.

Wszystkim Sołtysom i członkom Rad Sołeckich poprzedniej kadencji składamy serdeczne podziękowania za trud i wysiłek włożony w pracę na rzecz rozwoju swoich miejscowości. Dziękujemy w szczególności Sołtysom za współpracę, zaangażowanie oraz liczne inicjatywy podejmowane dla dobra społeczności lokalnej w latach 2019 – 2024. 

Serdecznie gratulujemy wybranym na kolejną 5-letnią kadencję Sołtysom i członkom Rad Sołeckich. Życzymy wielu sukcesów w podejmowanych działaniach i inicjatywach.

Dziękujemy również wszystkim mieszkańcom za obecność na zebraniach wyborczych.

>>GALERIA ZDJĘĆ<<

Skip to content