Gmina Radecznica

Herb Gminy

GMINA
RADECZNICA

Umowa na przebudowę drogi Radecznica – Sułowiec podpisana

 

Dnia 20 lutego 2024  r. została podpisana umowa pomiędzy Gminą Radecznica, a Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Spółka z o. o. z Zamościa na realizację zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 3201L Radecznica – Sułowiec etap I od km 0+003,7 do km 4+170 (granica gminy). Całkowita wartość zadania wynosi 7 328 551,24 zł. Gmina Radecznica na ten cel uzyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 6 962 123,67 zł.  W ramach przebudowy nastąpi m.in. poszerzenie istniejącej nawierzchni do stałej szerokości 5,5 m oraz wzmocnienia w postaci nakładki asfaltowej. Dodatkowo zostaną wykonane pobocza wzdłuż drogi o szerokości 1,0 m, przebudowane przepusty pod zjazdami oraz drogą, a także regulacja pionowa oraz ukształtowanie i odmulenie rowów wzdłuż całej długości odcinka. W planie jest również  wykonanie zjazdów publicznych z nawierzchni asfaltowej oraz przebudowanie istniejących zjazdów indywidualnych. Przewiduje się również remont istniejącego mostu w tym: naprawę ubytków betonu, zabezpieczenie antykorozyjne, wykonanie dwóch dylatacji w technologii bitumicznego przykrycia dylatacyjnego oraz wymiana bariery mostowej na nową barieroporęcz, umocnienie stożków, ścieków i schodów skarpowych. Termin realizacji zadania wynosi 10 miesięcy od dnia podpisania umowy.

>>GALERIA ZDJEĆ<<

Skip to content