Gmina Radecznica

Herb Gminy

GMINA
RADECZNICA

Szacowanie strat w uprawach w wyniku wiosennych przymrozków

W związku z wystąpieniem na terenie gminy Radecznica niekorzystnego zjawiska atmosferycznego w postaci wiosennych przymrozków, informuję o możliwości przeprowadzenia szacowania strat w uprawach. Straty w gospodarstwach rolnych spowodowane przez wiosenne przymrozki, mogą być zgłaszane przez właścicieli gospodarstw rolnych lub działów specjalnych produkcji rolnej niezwłocznie nie później niż do dnia 10.05.2024 r. Straty należy zgłaszać do Urzędu Gminy w Radecznicy. Zgłoszenia dokonuję się na formularzach oświadczeń opracowanych każdego roku przez Wydział Środowiska i Rolnictwa Urzędu Wojewódzkiego. Do oświadczenia musi być dołączona kserokopia wniosku o dopłaty bezpośrednie składanego do ARiMR  w roku 2024.

Więcej informacji uzyskać można pod numerem telefonu 84 68 26 863.

 

Z up. WÓJTA 

Sekretarz Gminy

mgr Edyta Dubiel

Skip to content