Gmina Radecznica

Herb Gminy

GMINA
RADECZNICA

Społeczność Gminy Radecznica świętowała 105 rocznicę odzyskania Niepodległości

Z udziałem władz powiatu, gminy, służb mundurowych, przedstawicieli instytucji i organizacji społecznych oraz mieszkańców gminy odbyły się tegoroczne obchody Narodowego Święta Niepodległości. Rozpoczęła je o godz.12-stej msza święta w intencji Ojczyzny w Bazylice Świętego Antoniego w Radecznicy pod przewodnictwem Proboszcza Parafii Radecznica O. Sylwestra Skirlińskiego. Podniosły charakter podkreśliła obecność zuchów ze szkoły w Radecznicy oraz strażackich i szkolnych pocztów sztandarowych. Nabożeństwo poprzedzone było montażem słowno – muzycznym w wykonaniu dzieci i młodzieży z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Świętego Antoniego z Padwy w Radecznicy. Następnie delegacje biorące udział w obchodach złożyły wieńce m.in. od Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego i zapaliły znicze pod tablicami pamiątkowymi na galerii klasztoru oraz pod pomnikiem Pamięci Męczeństwa I Czynu Narodu W Walce O Wiarę, Honor, Wolność, Niepodległość, Integralność Ziem Polskich I Prawa Człowieka w Mokremlipiu.

Dalsza część uroczystości miała miejsce w Gorajcu-Zastawie. Uczestnicy po przybyciu do miejscowej remizy wspólnie odśpiewali Hymn Państwowy. Następnie Wójt Gminy Radecznica p. Marian Szuper powitał przybyłe na uroczystość osoby i w swoim przemówieniem przybliżył historię tego ważnego dla wszystkich Polaków dnia. Wrażeń artystycznych dostarczył publiczności koncert muzyczny w wykonaniu zespołu Malinowa Dolina z Gorajca-Zastawie oraz Orkiestry Dętej Zaburze. Dla wszystkich uczestników został przygotowany poczęstunek przez: KGW Malinowa Dolina oraz druhów z OSP w Gorajcu-Zastawie.

Organizatorami tegorocznego Dnia Niepodległości byli: Wójt Gminy Radecznica, Klasztor OO. Bernardynów w Radecznicy, KGW Malinowa Dolina z Gorajca-Zastawie, OSP Gorajec-Zastawie, Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Radecznicy.

Dziękujemy za liczny udział i wspólne świętowanie tego wyjątkowego dnia!

Zachęcamy do zapoznania się z listami okolicznościowymi:

List Posła na Sejm RP Tomasza Zielińskiego

List Wojewody Lubelskiego Lecha Sprawki 

 

>>GALERIA ZDĘĆ<<

Skip to content