Gmina Radecznica

Herb Gminy

GMINA
RADECZNICA

Sołectwa

Sołtysi i składy Rad Sołeckich VIII kadencji

Lp. Nazwa miejscowości Imię i nazwisko Sołtysa Skład Rady Sołeckiej
1. Czarnystok Barbara Sykała
 1. Kurowska Joanna
 2. Cielica Krzysztof
 3. Sołtys Alina
 4. Furlepa Krzysztof
 5. Sykała Marek
2. Dzielce Helena Odrzywolska
 1. Rak Marek
 2. Ładosz Janusz
 3. Furlepa Alina
3. Gaj Gruszczański Anna Dudek
 1. Kawka Ryszard
 2. Basiak Małgorzata
 3. Batorski Henryk
 4. Wachowicz Małgorzata
 5. Gąsior Grzegorz
4. Gorajec-Stara Wieś Stanisław Harkot
 1. Madej Edward
 2. Sykała Wiesław
 3. Wcisło Stanisław
5. Gorajec-Zagroble Jan Mróz
 1. Smarkala Krzysztof
 2. Górniak Wiesław
 3. Grygiel Andrzej
 4. Mróz Stanisław
6. Gorajec-Zagroble-Kolonia Tadeusz Harkot
 1. Gozdecki Jan
 2. Dziwota Stanisław
 3. Wypych Aleksander
7. Gorajec-Zastawie Alicja Bielak
 1. Ładosz Stanisław
 2. Chorzępa Łukasz
 3. Rymarz Bronisław
 4. Budzyński Wiesław
 5. Kwiatkowski Stanisław
8. Gruszka Zaporska Jan Szaran
 1. Kwiecień Sławomir
 2. Kryk Renata
 3. Skiba Mieczysław
9. Latyczyn Maciej Nastaj
 1. Nastaj Maciej
 2. Dybowski Mateusz
 3. Paszko Aleksander
 4. Cyper Janusz
10. Mokrelipie Stanisław Winiarczyk
 1.  Winiarczyk Helena
 2. Pastuszak Wiesława
 3. Góra Waleria
 4. Bryk Stanisław
 5. Książek Józefa
11. Podborcze Stanisław Kurek
 1. Bielak Mariusz
 2. Krzyszczak Zbigniew
 3. Mróz Emilia
 4. Chołota Wojciech
 5. Gąsior Krzysztof
12. Podlesie Duże Jan Garbarz
 1. Szkołut Józef
 2. Jachymek Kazimierz
 3. Pastuszak Tomasz
13. Podlesie Małe Jerzy Krukowski
 1. Batorski Alfred
 2. Batorski Piotr
 3. Batorski Zenon
14. Radecznica Lech Kozioł
 1. Biłant Anna
 2. Wachowicz Jarosław
 3. Ferenc Bartłomiej
 4. Sznitowska Laura
 5. Wachowicz Janusz
 6. Majewska Aneta
 7. Ligaj Marek
15. Trzęsiny Tadeusz Żłób
 1. Jerzy Rap
 2. Ducher Aleksander
 3. Małysz Florian
16. Wólka Czarnostocka  Józef Stańczyk
 1.  Charkot Henryk
 2. Ryba Mirosław
 3. Woźny Dariusz
17. Zaburze Paulin Łapiński
 1. Olech Janusz
 2. Kołtun Bolesław
 3. Krukowska Urszula
 4. Dymek Zbigniew
 5. Smarkała Mieczysław
18. Zakłodzie Mirosław Poświatowski
 1. Godzisz Zbigniew
 2. Dziura Tomasz
 3. Poździk Adam
 4. Poświatowski  Arkadiusz
 5. Zwolak Henryk
19. Zaporze Beata Pawelczyk
 1. Magdziarz Stanisław
 2. Gil Sabina
 3. Woźnica Zbigniew
 4. Rekiel Bogdan

 

Skip to content