Gmina Radecznica

Herb Gminy

GMINA
RADECZNICA

PRZERWA W DOSTAWIE WODY

PRZERWA W DOSTAWIE WODY

 

ZAWIADAMIA SIĘ MIESZKAŃCÓW MIEJSCOWOŚCI:

RADECZNICA (ul. B. Prusa /od nr 1 do 21/ oraz ul. Uście), MOKRELIPIE, ZABURZE, PODBORCZE, DZIELCE, GORAJEC-ZAGROBLE-KOLONIA, 

ŻE ZE WZGLĘDU NA USUWANIE AWARII SIECI WODOCIĄGOWEJ

NASTĄPI PRZERWA W DOSTAWIE WODY.

PLANOWANE WZNOWIENIE DOSTAWY WODY W DNIU 07.02.2024 R.

GODZ. POŁUDNIOWYCH.

Z up. WÓJTA   

Sekretarz Gminy

mgr Edyta Dubiel

Skip to content