Gmina Radecznica

Herb Gminy

GMINA
RADECZNICA

LXVII sesja Rady Gminy Radecznica

Dnia 27 marca 2024 r. odbyła się LXVII sesja Rady Gminy Radecznica VIII kadencji. W porządku obrad sesji znalazło się m.in. podjęcie uchwał w sprawie:  zmian w budżecie na 2024 r., zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Radecznica oraz  uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2024/2026. Tego dnia miało miejsce także podsumowanie działalności organów gminy oraz wzajemnych podziękowań za rzetelną i pełną zaangażowania pracę, dzięki której możliwe było zrealizowanie wielu przedsięwzięć na rzecz poprawy życia mieszkańców. Łącznie w ciągu 5,5 letniej kadencji odbyły się LXVII sesje, podczas których Rada Gminy w Radecznicy przyjęła 401 uchwał. Na zakończenie Wójt Gminy Pan Marian Szuper podziękował radnym, sołtysom i wszystkim osobom zaangażowanym w działalność na rzecz lokalnego Samorządu.

>>GALERIA ZDJĘĆ<<

Przebieg obrad zarejestrowany z transmisji on-line dostępny jest pod linkiem:

https://gminaradecznica.sesja.pl/portal/videos/a64f620a-8a9a-4d66-814c-5da989fb42fd

 

 

Skip to content