Gmina Radecznica

Herb Gminy

GMINA
RADECZNICA

Odsłonięto murale

Dnia 8 listopada 2023 r. odbyło się uroczyste odsłonięcie dwóch murali powstałych na elewacjach budynków: Publicznej Szkoły Podstawowej im. św. Antoniego z Padwy w Radecznicy oraz Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zaburzu. W tym dniu obchodziliśmy również rocznicę nadania imienia szkole w Zaburzu.

Uroczystości rozpoczęły się przy szkole w Radecznicy, gdzie dyrektor szkoły p. Ewa Maj przedstawiła wszystkim informację na temat realizacji tego projektu. Następnie zebrani goście udali się do Mokregolipia na mszę świętą, która rozpoczęła uroczystości 28 rocznicy nadania szkole w Zaburzu imienia Jana Pawła II. Po jej zakończeniu złożono kwiaty i zapalono znicze pod Pomnikiem Pamięci Męczeństwa i Czynu Narodu Polskiego w walce o wiarę, honor, wolność, niepodległość, integralność ziem polskich i prawa człowieka oraz na grobach: Ś.P. Stanisława Smarkali wieloletniego dyrektora szkoły i Ś.P. Jaśniowskich – zasłużonych pedagogów.  Złożono również kwiaty pod obeliskiem Jana Pawła II, a następnie nastąpiło odsłonięcie muralu poświęconego patronowi szkoły.

 W w/w wydarzeniach społecznościom szkolnym towarzyszyli m.in.: starszy wizytator Zamojskiej Delegatury Kuratorium Oświaty w Lublinie p. Marzena Poździk, Wójt Gminy Radecznica p. Marian Szuper, Sekretarz Gminy p. Edyta Dubiel, radni Gminy Radecznica na czele z Przewodniczącym p. Jerzym Gumieniakiem, Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Lokalnego Mokrelipie p. Andrzej Kondrat, dyrektorzy szkół z terenu Gminy Radecznica, Dyrektor Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Radecznicy p. Mariusz Górski, sołtysi oraz mieszkańcy gminy.

 Na terenie Gminy Radecznica mural powstał również na budynku Międzypokoleniowego Centrum Edukacyjnego im. Jakóba Raciborskiego w Mokremlipiu, którego pomysłodawcą było Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Lokalnego „Mokrelipie”.  Mural przedstawia ludzi tworzących historię wsi i działających na rzecz lokalnej społeczności. Jego odsłonięcie miało miejsce 1 listopada br.

 Murale zostały wykonane w ramach Programu Wsparcia Edukacji i sfinansowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Autorką trzech w/w prac jest p. Urszula Pieregończuk.

>>GALERIA ZDJĘĆ<<

Skip to content