Gmina Radecznica

Herb Gminy

GMINA
RADECZNICA

Ochotnicze Straże Pożarne

       Gmina Radecznica może się pochwalić aż siedemnastoma prężnie działającymi drużynami Ochotniczych Straży Pożarnych. Dwie Jednostki Radecznica i Latyczyna wpisane są do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. Na terenie Gminy działają również młodzieżowe drużyny pożarnicze. Pierwszą powstałą w 1917 roku jednostką działającą na terenie Gminy po dzień dzisiejszy jest OSP Mokrelipie.

Od początku swojego istnienia głównym celem działalności OSP jest walka z zagrożeniem pożarowym. Ponadto druhowie okazują się być niezastąpieni podczas wystąpienia katastrof naturalnych, takich jak powodzie, silne wiatry oraz susze. Strażacy biorą także udział w zawodach sportowo-pożarniczych i odnoszą liczne sukcesy. Założona w 1953 roku Ochotnicza Straż w Dzielcach po trzykrotnym zajęciu najwyższego miejsca na podium w 1962 r. (na Zawodach Rejonowych w Zaporzu, Zawodach Powiatowych w Zamościu oraz Wojewódzkich Zawodach Pożarniczych w Lublinie) otrzymała przepustkę do Krajowych Zawodów Pożarniczych w Zabrzu. Na zawodach w Zabrzu w 1964 r. strażacy z Dzielec zajęli I miejsce, otrzymali złoty medal i wóz bojowy Star-25.

Służba w Ochotniczej Straży Pożarnej ma również charakter reprezentacyjny – ubrani w mundury strażacy idą w orszaku na Rezurekcję oraz Boże Ciało, a także pełnią wartę przy Grobie Pana Jezusa.

Funkcję prezesa Zarządu Gminnego Związku OSP od 1973 r. pełnili: Bolesław Wyłupek, Janina Gedroyć, Jerzy Kondrat, Gabriel Gąbka, Józef Łosiewicz, Mieczysław Malec, Edward Polak.

W skład Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Radecznicy wchodzą:

Prezes – 

Wiceprezes – Smarkala Mieczysław

Wiceprezes – Stanisław Harkot

Komendant – Jarosław Wachowicz

Sekretarz – Wiesława Krukowska

Skarbnik – Józef Woźnica

Członek prezydium – Kapica Roman

Członkowie Zarządu: Krzysztof Bączek, Mariusz Bielak, Mariusz Chmielewski, Stanisław Czok, Bogdan Furmanek, Tadeusz Kijek, Wiesław Koczuła, Jerzy Krukowski, Stanisław Ładosz, Zbigniew Olech, Piotr Pieniący, Zbigniew Woźnica, Krzysztof Zych.Ochotnicza Straż Pożarna w Czarnymstoku

Czarnystok 129b
22-463 Radecznica

 Prezes – Książek Marian

Naczelnik – Sołtys Janusz

Ochotnicza Straż Pożarna w Dzielcach

Dzielce 30a
22-463 Radecznica

Prezes – Ładosz Janusz

Naczelnik – Małysz Edward

Ochotnicza Straż Pożarna w Gaju Gruszczańskim

Gaj Gruszczański 42
22-463 Radecznica

 Prezes – Szumski Adam

Naczelnik – Kozak Kamil

Ochotnicza Straż Pożarna w Gruszce Zaporskiej

Gruszka Zaporska 133
22-463 Radecznica

Prezes – Szaran Jakub

Naczelnik – Mazur Janusz

Ochotnicza Straż Pożarna w Gorajcu Starej-Wsi

Gorajec-Stara Wieś 109
22-463 Radecznica

 Prezes – Szczepanek Sławomir

Naczelnik – Harkot Stanisław

Ochotnicza Straż Pożarna w Gorajcu-Zastawie

Gorajec-Zastawie 91a
22-463 Radecznica

 Prezes – Ruszczak Tomasz

Naczelnik – Chorzępa Łukasz

Ochotnicza Straż Pożarna w Gorajcu-Zagroble

Gorajec Zagroble 93
22-463 Radecznica

www.ospgorajeczagroble.wordpress.com

Prezes – Olech Marcin

Naczelnik – Kitowski Michał

Ochotnicza Straż Pożarna w Mokremlipiu

Mokrelipie 66
22-463 Radecznica

www.ospmokrelipie.blogspot.com

 Prezes – Winiarczyk Stanisław

Naczelnik – Zych Krzysztof

Ochotnicza Straż Pożarna w Latyczynie

Latyczyn 95A
22-463 Radecznica

 Prezes – Furmanek Bogdan

Naczelnik – Madej Kamil

Ochotnicza Straż Pożarna w Podborczu

Podborcze 42
22-463 Radecznica

Prezes – Kurek Stanisław

Naczelnik – Bielak Mariusz

Ochotnicza Straż Pożarna w Podlesiu Dużym

Podlesie Duże 54
22-463 Radecznica

Prezes – Sykuła Zenon

Naczelnik  – Sykuła Jarosław

Ochotnicza Straż Pożarna w Podlesiu Małym

Podlesie Małe 38
22-463 Radecznica

Prezes – Głowala Stanisław

Naczelnik – Krukowski Jerzy

Ochotnicza Straż Pożarna w Radecznicy

ul. B. Prusa 21
22-463 Radecznica

 www.ospradecznica.wordpress.com

Prezes – Ligaj Zbigniew

Naczelnik – Wachowicz Jarosław

Ochotnicza Straż Pożarna w Wólce Czarnostockiej

Wólka Czarnostocka 28
22-463 Radecznica

 Prezes – Stańczyk Józef

Naczelnik – Harkot Henryk

Ochotnicza Straż Pożarna w Zaburzu

Zaburze 92a
22-463 Radecznica

 Prezes – Dymek Emil

Naczelnik – Smarkala Mieczysław

Ochotnicza Straż Pożarna w Zakłodziu

Zakłodzie 29
22-463 Radecznica

 www.zaklodzie.osp.org.pl

Prezes – Godzisz Zbigniew

Naczelnik – Bojko Mariusz

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Zaporzu

Zaporze 55a
22-463 Radecznica

 Prezes – Brodaczewski Eugeniusz

Naczelnik – Kapica Zbigniew

Skip to content