Gmina Radecznica

Herb Gminy

GMINA
RADECZNICA

O Gminie Radecznica

   Gmina Radecznica znajduje się w strefie transeuropejskiego korytarza komunikacyjnego: Morze Bałtyckie – Morze Czarne. Położona jest na terenie Szczebrzeszyńskiego Parku Krajobrazowego przy drodze krajowej nr 74: granica państwa-do Piotrkowa Trybunalskiego – na zachód. Radecznica jest najbardziej wysuniętą na zachód gminą należącą do powiatu zamojskiego. Zajmuje obszar 110 km2. Gminę zamieszkuje 5345 os. (stan na 31.12.2023 r.). Pod względem administracyjnym gmina podzielona jest na 19 sołectw: Czarnystok, Dzielce, Gaj Gruszczański, Gorajec-Stara Wieś, Gorajec-Zagroble, Gorajec-Zastawie, Gruszka Zaporska, Kolonia-Gorajec-Zagroble, Latyczyn, Mokrelipie, Podborcze, Podlesie Duże, Podlesie Małe, Radecznica, Trzęsiny, Wólka Czarnostocka, Zaburze, Zakłodzie i Zaporze. Sąsiaduje z następującymi gminami: Turobin, Goraj, Frampol, Biłgoraj, Tereszpol, Sułów, Szczebrzeszyn oraz Zwierzyniec.

Gmina Radecznica ze względu na swoje walory przyrodnicze  i ilość znajdujących się na jej terenie zabytków niewątpliwie jest jedną z pereł Lubelszczyzny. Jednym z najcenniejszych jest Zespół Klasztorny oraz schody prowadzące do barokowego Kościoła umiejscowionego na tzw. Łysej Górze. Zabytkowy kościół zwany „Lubelską Częstochową” stanowi ważny ośrodek kultu religijnego w tym regionie Polski. Historia Klasztoru genezą sięga 8 maja 1664 r. kiedy to na Łysej Górze ubogiemu Szymonowi Tkaczowi objawił Św. Antoni i nakazał mu wybudowanie kościoła właśnie na tym wzgórzu. 17 czerwca 2015 r. Papież Franciszek podpisał Dekret podnoszący Sanktuarium Św. Antoniego w Radecznicy do godności Bazyliki Mniejszej. Uroczystości nadania tytułu Bazyliki odbyły się 6 września 2015 r., którym przewodniczył Nuncjusz Apostolski w Polsce J.E. Ks. Abp Celestino Migliore. Szczególnym miejscem w Radecznicy jest wybudowana na palach Kapliczka na wodzie.

W jej wnętrzu znajduje się obraz Św. Antoniego, a pod stawem przy którym stoi kaplica bije źródło, którego woda według legendy ma właściwości lecznicze. Co roku 13 czerwca ku czci Św. Antoniego w parafii Radecznica odbywa się odpust. Obrzędy te cieszą się coraz większą popularnością i przyciągają szerokie grono wiernych. Zespół Klasztorny to nie jedyny zabytek sakralny na terenie gminy. W miejscowości Mokrelipie znajduje się kościół pod wezwaniem Znalezienia Krzyża Świętego. Jest to budynek murowany, trzynawowy. Warto również zwrócić uwagę na drewniany kościółek w Trzęsinach, stojący w pobliżu źródła rzeki Gorajec oraz rosyjsko – austriacki cmentarz z I wojny światowej w Zaporzu. Przejeżdżając przez naszą gminę nie trudno nie zauważyć rozsianych po całym terenie licznych przydrożnych kapliczek i krzyży. 

Odwiedzając Gminę  warto również zobaczyć znajdujący się w Zaburzu Skansen Zagroda Wiejska oraz dostępne dla turystów latem Muzeum Wiejskie.

Walory krajobrazowe, bogactwo zabytków oraz nieskażona przyroda to jedne z największych skarbów Gminy Radecznica. Turyści mogą poznać urokliwe zakątki Gminy w trakcie długich spacerów – szlakiem pieszym (Centralnym szlakiem Roztocza), podczas przejażdżki rowerowej szlakami: Czarnej Perły, Centralnym szlakiem Rowerowym Roztocza i Szlakiem Dymitra Gorajskiego, jak również podczas przejażdżki Szlakiem konnym Stępa. 

Na terenie gminy odbywają się imprezy kulturalno – religijne. Między innymi w miejscowości Gorajec – Zagroble mają miejsce coroczne zloty zaprzęgów konnych, które cieszą się dużą popularnością. Na imprezę przybywają miłośnicy koni z gminy oraz okolic. 

Podczas zlotu organizowane są pokazy musztry ułańskiej, ujeżdżania, a główną atrakcją zlotu są zawody w powożeniu o Puchar Wójta Gminy. Publiczność może podziwiać konie zaprzężone do starych wasążków, bryczek i żelaźniaków. Impreza ma wyjątkowy charakter i chyba jest jedyną taką w Polsce. Spotkanie miłośników koni kończy paradny przejazd orszaku na biesiadę do lasu Zakręty. W kalendarz radecznickich wydarzeń wpisały się także zloty motocyklistów organizowane na rozpoczęcie i zakończenie sezonu. Organizowana w weekend 2-dniowa impreza rozpoczyna się od zbiórki uczestników na Rynku Wielkim w Zamościu skąd wyruszają do Radecznicy. Na placu za Urzędem Gminy na zmotoryzowanych fanów dwóch kółek czekają liczne atrakcje, zabawy i konkurencje. Niezależnie od wieku każdy znajdzie coś dla ducha, ucha oraz podniebienia. W niedzielę na ołtarzu polowym przy stawach św. Antoniego odprawiana jest uroczysta Msza Święta w intencji motocyklistów.

Na obszarze gminy funkcjonują 4 Szkoły Podstawowe: w Radecznicy, Zaburzu, Czarnymstoku oraz Gorajcu. Dwie największe szkoły w Gorajcu i Radecznicy posiadają pełnowymiarowe sale gimnastyczne. W gminie prężnie działa 17 jednostek OSP z czego dwie: Radecznica i Latyczyn wpisane są do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Strażacy – ochotnicy ratują mieszkańców i ich dobytek w razie pożaru oraz podczas wystąpienia katastrof naturalnych. Chlubą gminy są także: Orkiestra Dęta Zaburze, Zespół „Zaburzanki”, Zespół „Naszej Zaburze”, Zespół „Andrzejkowe Nutki” z miejscowości Mokrelipie, Zespół „Malinowa Dolina” z Gorajca-Zastawia oraz Grupa Wokalna Akord. W Gminie działa również 9 Kół Gospodyń Wiejskich: KGW „Zaburzanki” w Zaburzu, KGW „Nasze Źródła” w Zaporzu, KGW w Dzielcach, KGW „Malinowa Dolina” w Gorajcu-Zastawie, KGW w Gorajcu-Zagroble, KGW Czarnystok i KGW Mokrelipie, KGW Podborcze, KGW Gorajec-Stara Wieś.

W Gminie Radecznica działają dwa kluby sportowe: Uczniowski Klub Sportowy Gorajec oraz Gminny Klub Sportowy RELAX Radecznica. UKS swoją działalność rozpoczął w 2000 r. Głównym celem działalność klubu jest organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych oraz krzewienie zdrowego stylu życia, poprzez organizowanie imprez i spotkań o charakterze sportowo – rekreacyjnym. Gminny Klub Sportowy RELAX powstał w 1984 r. z inicjatywy działaczy Związku Młodzieży Wiejskiej początkowo przyjmując nazwę LZS PIONIER RADECZNICA. Przez ponad 30 lat funkcjonowania klub zawsze skupiał najaktywniejszą część młodzieży męskiej z Radecznicy i okolic.

Bogactwo łąk, lasów oraz pól uprawnych stwarza pszczołom doskonałe warunki. Dzięki temu powstaje tutaj wysokiej jakości naturalny miód.

Tradycje tutejszego pszczelarstwa można zobaczyć w gospodarstwie pasiecznym „Ulik”.  Atrakcją gminy są także liczne wąwozy lessowe. Jednym z najpiękniejszych jest wąwóz prowadzący do jeziora w Podlesiu Małym. Jezioro malowniczo położone wśród lasów i łąk jest rajem dla ptactwa wodnego.

Przyciąga również wędkarzy – podobnie, jak rzeka Por – kraina pstrąga i lipienia. Nieskażona przyroda, walory krajobrazowe zachęcają turystów do odwiedzania tego pięknego zakątka. 

Prezentując niezaprzeczalne uroki naszej gminy gorąco zapraszamy do jej odwiedzenia – bo warto! Nieskażona przyroda, walory krajobrazowe, rzadkie okazy flory i fauny,  – wyjątkowo malownicze trasy rowerowe, a także zabytki naszej perły Radecznicy – z pewnością będą atrakcjami na długo chowanymi w Państwa pamięci.

Skip to content