Gmina Radecznica

Herb Gminy

GMINA
RADECZNICA

KWALIFIKACJA WOJSKOWA 2024

𝟏 𝐥𝐮𝐭𝐞𝐠𝐨 𝟐𝟎𝟐𝟒  pracę rozpoczną powiatowe komisje lekarskie, które będą określały zdolność do służby wojskowej. Przebadane osoby otrzymają jedną z czterech kategorii do służby wojskowej: 

𝐀, 𝐁, 𝐃 lub 𝐄. 

Kwalifikacja wojskowa odbędzie się w terminie 𝟏 𝐥𝐮𝐭𝐲 – 𝟑𝟎 𝐤𝐰𝐢𝐞𝐭𝐧𝐢𝐚. 

𝐊𝐰𝐚𝐥𝐢𝐟𝐢𝐤𝐚𝐜𝐣𝐚 𝐰𝐨𝐣𝐬𝐤𝐨𝐰𝐚 𝐩𝐨𝐥𝐞𝐠𝐚 𝐧𝐚:

– założeniu ewidencji wojskowej,

– ustaleniu zdolności do służby wojskowej,

– wydaniu zaświadczenia o stawieniu się  do kwalifikacji wojskowej, o uregulowanym stosunku do służby wojskowej oraz o orzeczonej zdolności do służby wojskowej.

𝐖 𝐭𝐫𝐚𝐤𝐜𝐢𝐞 𝐭𝐫𝐰𝐚𝐧𝐢𝐚 𝐤𝐰𝐚𝐥𝐢𝐟𝐢𝐤𝐚𝐜𝐣𝐢 𝐰𝐨𝐣𝐬𝐤𝐨𝐰𝐞𝐣 𝐦𝐨ż𝐧𝐚 𝐬𝐤ł𝐚𝐝𝐚ć 𝐰𝐧𝐢𝐨𝐬𝐤𝐢 𝐝𝐨 𝐨𝐝𝐛𝐲𝐜𝐢𝐚 𝐨𝐜𝐡𝐨𝐭𝐧𝐢𝐜𝐳𝐨 𝐜𝐳𝐲𝐧𝐧𝐞𝐣 𝐬ł𝐮ż𝐛𝐲 𝐰𝐨𝐣𝐬𝐤𝐨𝐰𝐞𝐣 .

𝐊𝐨𝐠𝐨 𝐝𝐨𝐭𝐲𝐜𝐳𝐲 𝐭𝐞𝐧 𝐨𝐛𝐨𝐰𝐢ą𝐳𝐞𝐤 ?

𝟏. mężczyzn urodzonych w 2005 r.,

𝟐. mężczyzn urodzonych w latach 2000-2004, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,

𝟑. osoby, które w latach 2022 i 2023:

𝐚) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

𝐛) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności, o którym mowa w art. 64 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, przed dniem zakończenia kwalifikacji wojskowej,

𝟒. kobiety urodzone w latach 2000–2005 posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2023/2024 kończą studia na kierunkach lub kończą naukę w zawodach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny,

𝟓. osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej. 

OBWIESZCZENIE o kwalifikacji wojskowej w 2024 r.

Skip to content