Gmina Radecznica

Herb Gminy

GMINA
RADECZNICA

INFORMACJA WÓJTA GMINY RADECZNICA

 

    W odniesieniu do pojawiających się nieprawdziwych informacji w przestrzeni publicznej naszej Gminy dotyczących regulowania zobowiązań finansowych Parafii pw. Znalezienia Krzyża Świętego w Mokremlipiu informuję, że zobowiązania finansowe  wobec Gminy regulowane są przez Parafię, a nie inne osoby.

Ponadto pragnę poinformować, że Gmina Radecznica nigdy nie zamierzała przejmować jakichkolwiek nieruchomości stanowiących własność Parafii w Mokremlipiu w zamian za jej zobowiązania w stosunku do Gminy Radecznica.

WÓJT GMINY

Marian Szuper

Skip to content