Gmina Radecznica

Herb Gminy

GMINA
RADECZNICA

INFORMACJA DOT. projektu „Montaż przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Radecznica”

W związku z upływem terminu trwałości projektu „Montaż przydomowych oczyszczalni  ścieków w Gminie Radecznica” termin przekazania prawa własności środka trwałego dotychczasowym użytkownikom instalacji przypada na dzień 20.09.2024r, zgodnie z Umową o przyznaniu pomocy nr 00013-65150-UM0300022/16 na podstawie § 5 ust. 3 a. Indywidualne przekazanie dla mieszkańca nastąpi w wyżej wymienionym terminie.

Skip to content