Licznik odwiedzin

2751519

Zwrot Podatku Akcyzowego

 

      Urząd Gminy w Radecznicy informuje, że w  okresie od 1 sierpnia do 2 września 2019 r. producenci rolni mogą składać wnioski o zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego. Do wniosku należny dołączyć faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego za okres od 1 lutego 2019 r. do 31 lipca 2019 r.

W przypadku producentów rolnych, którzy oprócz posiadania użytków rolnych, prowadzą także chów lub hodowlę bydła do wniosku poza fakturami należy dołączyć również dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku. Producent rolny może ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego w odniesieniu do bydła w pierwszym lub drugim terminie danego roku dołączając do ww. wniosku dokument jednorazowo w danym roku.

Limit zwrotu podatku w 2019 r. wynosi: 100,00 zł * ilość ha użytków rolnych oraz 30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła.

Do pobrania:

Procedura i warunki ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej w 2019 roku.

................................................................................................................................................

Spotkanie w sprawie ASF

 

      W związku z wystąpieniem w Gminie Sułów w powiecie zamojskim ogniska choroby zakaźnej zwierząt tj. afrykańskiego pomoru świń, Wójt Gminy Radecznica dnia 12 sierpnia 2019 r. zorganizował dla   mieszkańców naszej gminy spotkanie na którym zostały szeroko omówione działania, jakie należy wdrożyć we wszystkich gospodarstwach w których hoduje się trzodę chlewną, mające na celu zapobieganie wystąpienia i rozprzestrzeniania się tej choroby na obszarze Gminy Radecznica. W spotkaniu tym na zaproszenie Wójta Gminy Pana Mariana Szupra wzięli udział:

 1. Pani Teresa Hałas - poseł na Sejm RP, przewodnicząca NSZZ Rolników Indywidualnych ,,Solidarność'',
 2. Pan Jerzy Chróścikowski - senator RP, przewodniczący  senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
 3. Pan Grzegorz Lipa - z-ca Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania kryzysowego Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego,
 4. Pan Grzegorz Wiński - kierownik Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego,
 5. Pan Zenon Burcon -  przedstawiciel Starosty Zamojskiego,
 6. Pan Przemysław Pogódź - Powiatowy Lekarz Weterynarii
 7. Pani Beata Nieścior – przedstawiciel Powiatowej Inspekcji Weterynarii w Zamościu,
 8. Pan  Artur Pitus i Pan Krzysztof Szczygieł - przedstawiciele ARiMR
 9. Pani Agnieszka Gawda -  przedstawiciel Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli.

     Analizę bieżącej sytuacji w zakresie zagrożenia wystąpienia choroby ASF, oraz wdrażania wszystkich niezbędnych działań, dotyczących bioasekuracji gospodarstw zostały w bardzo dokładny sposób omówione przez Powiatowego Inspektora Weterynarii w Zamościu Pana  Przemysława  Pogódź i Panią Beatę Nieścior.

   Ponadto, przedstawiciele z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Pan  Grzegorz Lipa i Pan  Grzegorz Wiński przybliżyli uczestnikom spotkania, szczegółowe wytyczne określone w rozporządzeniu Wojewody Lubelskiego z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów zamojskiego, biłgorajskiego i krasnostawskiego, dotyczące sposobu postępowania w sytuacji znalezienia się naszej gminy w obszarze zapowietrzenia i zagrożenia wystąpienia ASF, w związku z wystąpieniem ogniska tejże choroby na terenie Gminy Sułów w miejscowości Sąsiadka.

    Na koniec spotkania Wójt Gminy podziękował wszystkim uczestnikom spotkania za poświęcony czas i wyraził nadzieję, że  „dzięki wspólnym wysiłkom i aktywności w szerzeniu świadomości dot. ochrony przed ASF uda nam się uniknąć rozprzestrzenienia tej choroby w gminie i w naszym powiecie .”

Opracował: A. Kita

 

 • DSC05656
 • DSC05588
 • DSC05583

Simple Image Gallery Extended

................................................................................................................................................

Do góry | Mapa strony | Dane adresowe

Gmina Radecznica - woj. lubelskie - powiat zamojski