Licznik odwiedzin

1019322


      Znaleziono dwa psy w miejscowości Zakłodzie. Apelujemy do osób, które rozpoznają na zdjęciu swojego czworonogra lub do osób zainteresowanych adopcją o kontakt z Urzędem Gminy w Radecznicy tel. 84-68-26-862.

 

 

 

I N F O R M A C J A

   

     Sejmik Województwa Lubelskiego w dniu 30 stycznia 2017 r. przyjął uchwałę Nr XXVI/383/2017 w sprawie Szczebrzeszyńskiego Parku Krajobrazowego.

Przedmiotową uchwałą przyjęto nowy, uszczegółowiony przebieg granicy Szczebrzeszyńskiego Parku Krajobrazowego w formie wykazu współrzędnych punktów załamania granicy oraz wprowadzono nowy reżim ochrony Parku.

Ponadto w oparciu o dane z „Operatu technicznego z wykonania uszczegółowienia granic Szczebrzeszyńskiego Parku Krajobrazowego” sporządzonego przez Wojewódzkie Biuro Geodezji w Lublinie, wyliczona powierzchnia Parku w granicach gminy Radecznica wynosi 9 528,64 ha.

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego w dniu 14 lutego 2017 r. pod pozycją  661 i weszła wejdzie w życie w dniu 1 marca 2017 r. Uchwała jest dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie w zakładce „Sejmik Województwa Lubelskiego”/„Uchwały Sejmiku”.

 

Szukaj

Aktualności

Do góry | Mapa strony | Dane adresowe

Gmina Radecznica - woj. lubelskie - powiat zamojski