Licznik odwiedzin

3354430

 Spotkanie z okazji Dnia Edukacji Narodowej

 

   14 października w całej Polsce świętujemy Dzień Edukacji Narodowej powszechnie zwanym  Dniem Nauczyciela. Obchodzony jest w rocznicę utworzenia w 1773 roku z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego - Komisji Edukacji Narodowej.

Tego dnia nauczyciele, pracownicy administracji  oraz obsługi placówek oświatowych otrzymują życzenia i podziękowania za trud włożony w wychowanie młodego pokolenia. W szkołach odbywają się uroczyste akademie i apele.

Z tej okazji w czwartek 22 października  w Urzędzie Gminy w Radecznicy miało miejsce spotkanie okolicznościowe. Wójt Gminy Marian Szuper złożył dyrektorom szkół oraz za ich pośrednictwem wszystkim nauczycielom i pracownikom szkół z terenu naszej gminy serdeczne podziękowania za sumienne wykonywanie obowiązków służbowych oraz zaangażowanie w pracę na rzecz oświaty, wychowania dzieci i młodzieży w Gminie Radecznica. Wyróżnieni nauczyciele otrzymali  Nagrodę Wójta.

Podczas spotkania na ręce dyrektorów zostały przekazane komputery, które Gmina Radecznica zakupiła w ramach realizacji projektu grantowego pod nazwą: Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 -2020, osi priorytetowej I „Powszechny dostęp do szybkiego internetu, działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”. Kwota otrzymanego dofinansowania w wysokości 59 999,85 zł umożliwiła zakup 30 szt. laptopów, które trafiły do szkół, wg następującej ilości:

 • Publiczna Szkoła Podstawowa w Radecznicy – 14 szt.
 • Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zaburzu – 5 szt.
 • Publiczna Szkoła Podstawowa w Gorajcu – 6 szt.
 • Publiczna Szkoła Podstawowa w Czarnymstoku – 5 szt.

>>GALERIA ZDJĘĆ<<

................................................................................................................................................

WÓJT GMINY

RADECZNICA

 

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

  

1. Data i miejsce oraz rodzaj przeprowadzonego przetargu

21 październik 2020 r. godz.10ºº, Urząd Gminy w Radecznicy, sala konferencyjna pokój nr 3, przetarg ustny ograniczony.

2.Oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości i księgi wieczystej

Działka  nr 412/1 o pow.0,25ha położona w Zaburzu,  KW nr ZA1Z/001211259/0 , Dec. Woj. Lubelskiego nr GN-Z.7510.1.3.2020.MG

3. Liczba osób dopuszczonych oraz osób niedopuszczonych do uczestnictwa      w przetargu

Dopuszczono 2osoby, nie dopuszczono 0 osób

4. Cena wywoławcza nieruchomości oraz najwyższa cena osiągnięta w przetargu

Cena wywoławcza 7.733,00zł, cena osiągnięta w przetargu 8.000,00zł

5. Imię i nazwisko osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości

Dębska Maria

  

Radecznica, 21.10.2020 r.

WÓJT GMINY

/-/ Marian Szuper

................................................................................................................................................

Pół wieku razem…

   

    W dniu 18 października 2020 roku w Mokremlipiu odbyła się uroczystość 50-lecia pożycia małżeńskiego zorganizowana dla par małżeńskich z terenu Gminy Radecznica. Złote Gody to niezwykły jubileusz, skłaniający do refleksji i wspomnień. To szczególna okazja do spojrzenia na wspólnie przeżyte lata, to dowód wzajemnego zrozumienia i zaufania.

Uroczystość rozpoczęła Msza Święta w intencji Jubilatów w Kościele pw. Znalezienia Krzyża Świętego w Mokremlipiu pod przewodnictwem proboszcza parafii ks. Jarosława Nowaka. Mszę Świętą uświetnili: Orkiestra Dęta Zaburze oraz Grupa Wokalna Akord. W gronie Szanowanych Jubilatów  znaleźli się Państwo: Danuta i Kazimierz Batorscy, Janina i Józef Bielakowie, Helena i Władysław Buczkowie, Wanda i Kazimierz Chmielewscy, Aleksandra i Jan Chołota, Czesława i Edward Cyprowie, Helena i Jan Czajka, Stanisława i Józef Garbarzowie, Alfreda i Walerian Gąsiorowie, Stefania i Eugeniusz Hadamowie, Teresa i Józef Kościkowie, Krystyna i Aleksander Krukowscy, Stanisława i Feliks Krukowscy, Teresa i Tadeusz Krukowscy, Anna i Stefan Mamełowie, Helena i Jan Pastuszakowie, Janina i Jan Polscy, Stanisława i Marian Poździkowie, Stanisława i Adolf Ruszczakowie, Janina i Jan Smarkalowie, Wanda i Czesław Tłuczkowie, Stanisława i Tadeusz Wachowiczowie

Aktu dekoracji medalami przyznanymi przez Prezydenta RP dokonał Wójt Gminy Radecznica Pan Marian Szuper wraz z Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego Panią Wiesławą Krukowską. Jubilatom zostały wręczone kwiaty oraz upominki.  Pod adresem dostojnych Jubilatów Wójt Gminy  Pan Marian Szuper skierował słowa uznania i podziękowania za godne i długie pożycie małżeńskie. Życzenia złożyli również: Senator RP Pan Jerzy Chróścikowski, Poseł na Sejm RP Pani Beata Strzałka, Dyrektor Lubelskiego Oddziału ARiMR w Lublinie Pan Krzysztof Gałaszkiewicz. List gratulacyjny Jubilatom przekazał Starosta Zamojski Pan Stanisław Grześko.

Wszystkim parom serdecznie gratulujemy i życzymy wielu lat w zdrowiu, radości z każdego dnia i wszelkiej pomyślności!

>>GALERIA ZDJĘĆ<<

................................................................................................................................................

Konkurs plastyczny dla przedszkoli pt. „Wakacje na wsi”

Na prace plastyczne czekamy do 20 listopada 2020 r.

Cel konkursu:

 • rozwój umiejętności plastycznych i rozbudzenie kreatywności dzieci,
 • umożliwienie dzieciom zaprezentowania swojego talentu,
 • poszerzenie wiedzy na temat statystyki publicznej i Powszechnego Spisu Rolnego 2020 wśród dzieci,
 • wyłonienie najlepszych prac wykonanych przez dzieci.

Atrakcyjne nagrody!

Dla przedszkoli:

 • domek i ciuchcia,
 • labirynty magnetyczne,
 • piankowe klocki,
 • przewlekanki-nawlekanki.

Dla przedszkolaków:

 • drobne upominki związane z Powszechnym Spisem Rolnym 2020.

Przedszkolaku! Narysuj swoje wspomnienia lub wyobrażenia na temat spędzania wakacji na wsi. W pracy plastycznej umieść elementy związane z pracą rolników, zwierzętami gospodarskimi, maszynami rolniczymi i innymi zagadnieniami objętymi Powszechnym Spisem Rolnym 2020.

Więc informacji znajdą Państwo na stronie:

https://lublin.stat.gov.pl/aktualnosci/konkurs-plastyczny-dla-przedszkoli-pt-wakacje-na-wsi,171,1.html

................................................................................................................................................

Szukaj

Aktualności

Do góry | Mapa strony | Dane adresowe

Gmina Radecznica - woj. lubelskie - powiat zamojski