Gmina Radecznica jako jedna z czterech gmin z terenu województwa lubelskiego jest  beneficjentem projektu pod nazwą" Międzypokoleniowe Kluby Kobiet Aktywnych 60+". Projekt zakłada aktywizację kobiet z terenów wiejskich w wieku 60 lat i starszych, które są głównymi odbiorcami. Uczestniczkami mogą być również młodsze Panie.

W naszej Gminie w projekt zaangażowało się ok. 40 kobiet w różnym wieku. W dniach 1- 2 lipca uczestniczki projektu wzięły udział w VII Forum Kobiet Aktywnych w Józefowie nad Wisłą. Ponadto w szerokim wachlarzu działań są m.in.: warsztaty rozwojowe, rękodzielnicze, fotograficzne, taneczne. Organizowane będą wyjazdy do teatru, na wizytę studyjną do Pracowni Ginących Zawodów w Białej Podlaskiej, na Festiwal Filmu i Sztuki "Dwa Brzegi" w Kazimierzu Dolnym. Przewidziane są również spotkania międzypokoleniowe w ciekawych miejscach naszej Gminy, a także prowadzenie bloga.

Zajęcia odbywają się w siedzibie Stowarzyszenia "Stąd Jesteśmy" oraz remizie OSP w Radecznicy. Kobiety chętnie angażują się w działania Klubu, licznie uczestniczą w warsztatach, przygotowują ciasta na poczęstunek podczas zajęć. Dla kobiet wiejskich jest to forma odpoczynku, oderwania się od codzienności, możliwość doświadczenia nowych wrażeń, nabycia umiejętności, poznania nowych ciekawych ludzi. Przy Klubie działa także mobilna biblioteka Akademii Kobiet Aktywnych. Panie mogą wypożyczać książki, a na spotkaniach bibliotecznych dzielić się wrażeniami.

Cieszymy się, że do udziału w projekcie udało się zachęcić tak wiele kobiet. Liczymy, że w przyszłości Klub Kobiet Aktywnych będzie działał bez wsparcia z zewnątrz. Zdobyta wiedza, integracja zostanie wykorzystana i Panie będą się spotykały nadal po zakończeniu projektu, a  Stowarzyszenie „Stąd Jesteśmy” chętnie udzieli im lokalu i wszelkiego wsparcia.

Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie Równych Szans "Bona Fides" przy wsparciu Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

Osoby, które chcą dołączyć do projektu prosimy o kontakt z lokalnym liderem odpowiedzialnym za jego realizację w naszej gminie - prezesem Stowarzyszenia "Stąd Jesteśmy" Panią Laurą Sznitowską tel. 608-522-209

        Informujemy mieszkańców Gminy Radecznica, że w  okresie od 3 do 31 sierpnia 2015 r. producenci rolni mogą składać wnioski o zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego. Do wniosku należny dołączyć faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego za okres od 1 lutego do 31 lipca 2015 r.

Rozporządzeniem z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2015 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1669), Rada Ministrów określiła stawkę zwrotu akcyzy na 2015 r. w wysokości 0,95 zł.

Maksymalna kwota zwrotu podatku akcyzowego  na 1 ha użytków rolnych w 2015 r. wynosi 81,70 zł.

Wnioski do pobrania  w Urzędzie Gminy, pokój nr 8 lub poniżej:

 

      W niedzielę 19 lipca 2015 r. Stowarzyszenie „Przyjazna Wieś” zorganizowało Rajd Rowerowy w ramach projektu „Coś dla miłośników przyrody”. Wzięło w nim udział ponad 50 osób, m. in. dzieci, młodzież, mieszkańcy Zakłodzia i sąsiednich miejscowości, członkowie Stowarzyszenia „Stąd Jesteśmy” oraz Wójt Gminy Radecznica Pan Edward Polak. Podstawowym celem Rajdu było krzewienie szczególnie wśród dzieci i młodzieży aktywnego wypoczynku – połączenia sportu z turystyką, rekreacji z zabawą, integracji społeczności oraz promowanie zdrowego stylu życia, bez nałogów i używek.

     Uczestnicy Rajdu spotkali się o godz. 13 na placu pod remizą Ochotniczej Straży Pożarnej w Zakłodziu. Wszyscy otrzymali odblaski, których noszenie jest obowiązkiem z punktu widzenia przepisów o ruchu drogowym. Po przywitaniu uczestników i odczytaniu regulaminu przez Prezes Stowarzyszenia Jolantę Poświatowską zebrani wyruszyli w drogę. Trasę wiodącą przez miejscowości Zakłodzie, Gaj Gruszczański, Podlesie Duże, Podlesie Małe, Radecznicę, Zaburze, Mokrelipie pokonano bardzo sprawnie, co przekonuje o "bliższej znajomości" z jednośladami na co dzień. Po ukończeniu przejazdu w Zakłodziu na uczestników czekały dalsze atrakcje. Obok pachnącej kiełbaski nie zabrało łakoci dla dzieci. Po krótkim odpoczynku wielu uczestników zdecydowało się na rozgrywki sportowe. Wśród konkurencji był m.in. bieg w workach, karmienie rodzica kisielem, przeciąganie liny, bieg z balonem i wiele innych. Każdy znalazł coś odpowiedniego dla siebie. Rajd był współfinansowany ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Radecznicy. 

Szukaj

Aktualności

Do góry | Mapa strony | Dane adresowe

Gmina Radecznica - woj. lubelskie - powiat zamojski