Licznik odwiedzin

3305056

OGŁOSZENIE

 

     Uprzejmie informujemy mieszkańców i interesantów, że dnia 17 sierpnia 2020 r. (poniedziałek) Urząd Gminy w Radecznicy będzie nieczynny. Dzień 17 sierpnia 2020 roku został zarządzeniem Nr 57/2020 Wójta Gminy Radecznica z dnia 10 sierpnia 2020 r., wprowadzony dla pracowników Urzędu Gminy w Radecznicy jako dzień wolny od pracy w zamian za święto ustawowo wolne przypadające w sobotę 15 sierpnia 2020 r.

WÓJT GMINY  

/-/ Marian Szuper

................................................................................................................................................

 XXI Zamojskie Dni Folkloru

 

   W niedzielę, 12 lipca odbyła się premiera XXI Zamojskich Dni Folkloru. Oficjalnego otwarcia wydarzenia dokonał Starosta Zamojski – Stanisław Grześko. Ze względu na stan epidemii Covid-19,zmieniona została formuła wydarzenia i festiwal odbywał się Online. 

Gminę Radecznica na tych nietypowych „Zamojskich Dniach Folkloru” reprezentowały zespoły: Zaburzanki z utworem „Nasz Dom”, Andrzejowe Nutki zaśpiewały „Na jarmarku”, Nasze Zaburze wykonały utwór „Cyt, cyt” oraz Grupa Wokalna Akord z utworem „Lipka”. Nad przygotowaniem wykonawców z terenu naszej gminy pieczę sprawowali pracownicy Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Radecznicy.

Dnia 23 lipca 2020 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Zamościu miało miejsce podsumowanie XXI Festiwalu „Zamojskie Dni Folkloru” ONLINE. Dyplomy oraz pamiątkowe statuetki za udział w tym wydarzeniu dla przedstawicieli zespołów śpiewaczych z terenu Powiatu Zamojskiego wręczał Wicestarosta Zamojski Pan Witold Marucha.

Wszystkim wykonawcom gratulujemy występów!

Zapraszamy do wysłuchania nagrań.

 

................................................................................................................................................

PN-VII.0520.38.2020

INFORMACJA
WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 10 sierpnia 2020 r.


Na podstawie art. 46 ust. 6 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, z późn. zm.) informuję, że z dniem 8 sierpnia 2020 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 1356) wskazujące ograniczenia, obowiązki i nakazy w związku ze stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.
W związku z wejściem w życie ww. rozporządzenia traci moc:
- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 1066),
- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 1161),
- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 1182),
- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 1292).

WOJEWODA LUBELSKI 
/-/ Lech Sprawka      
/podpisano elektronicznie/

 

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

................................................................................................................................................

Szukaj

Aktualności

Do góry | Mapa strony | Dane adresowe

Gmina Radecznica - woj. lubelskie - powiat zamojski