Licznik odwiedzin

2201141

Promocja książki oraz 20-lecie pracy twórczej

     

      17 października 2018 r. w Radecznicy odbyło się spotkanie z Reginą Smoter Grzeszkiewicz. Okazją było niecodzienne wydarzenie – 20 lecie jej pracy twórczej oraz promocja najnowszej książki pt. "Wspomnienia 1963 – 1975". Pani Regina jest pisarką, poetką regionalistką upamiętniającą nieznane dzieje "Małej Ojczyzny" gminy Radecznica i Zamojszczyzny. Spotkaniu towarzyszyła wystawa dorobku artystycznego Jubilatki: ponad 40 prac z zakresu historii Zamojszczyzny, judaiki i kultury prawosławia, 14 tomików poezji, 3 opowiadania oraz wielu artykułów w periodykach.  Na uroczystość przybyli licznie zaproszeni goście: dyrektor Książnicy Zamojskiej Piotr Bartnik wraz z pracownikami Książnicy, Danuta Zwolińska, Anna Rychter, Piotr Zubański, dyrektorzy  i  nauczyciele  miejscowych szkół (Czarnystok, Gorajec-Stara Wieś, Radecznica) wraz z uczniami, członkowie Klubu Twórców działającego przy Bibliotece Publicznej,  prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Szczebrzeszyna Zygmunt Krasny, Pełniący Funkcję Wójta Gminy Marian Szuper, czytelnicy,  przyjaciele i znajomi Pani Reginy.

Były Listy gratulacyjne, kwiaty wiele  miłych słów i podziękowań. Organizatorem wydarzenia była Biblioteka Publiczna Gminy Radecznica.

................................................................................................................................................

ZAPRASZAMY NA BADANIE WZROKU

I POMIAR CIŚNIENIA ŚRÓDGAŁKOWEGO

(PROFILAKTYKA JASKRY)

W dniu:  23.10.2018 w Ośrodku Zdrowia w Gorajcu-Zastawie 5

w godz. od 08:00 do 10:00

odbędą się Badania Wzroku oraz Pomiar Ciśnienia Śródgałkowego

dla Mieszkańców gminy.

Zapisy Rejestracja pod nr 785-302-200  

Koszt badania komputerowego 5 zł

Koszt pomiaru ciśnienia śródgałkowego - 10 zł

Zapisy prowadzone będą do dnia 23.10.2018

Podczas badania istnieje możliwość zapisania się na konsultację

okulistyczną oraz zamówienia okularów korekcyjnych.

Badanie przeznaczone jest dla osób dorosłych. (powyżej 16-go roku życia)

 Serdecznie zapraszamy  

OKO-LUX Sp z o.o.

................................................................................................................................................

ZAWODY STRZELECKIE

 

Klub Żołnierzy Rezerwy LOK w Radecznicy zaprasza na ZAWODY STRZELECKIE, które odbędą się 28 października 2018 r. godz. 10:00,   

na strzelnicy sportowej za Urzędem Gminy w Radecznicy

KONKURENCJE:

KBK AK, pistolet Glock, łuk sportowy, rzut granatem

 

Sprawy organizacyjne:

1.   Broń i amunicję zapewnia organizator

2.   Zgłoszenia i pytania pod nr tel. 665-448-044

 Zapraszamy        

Zarząd KŻR w Radecznicy

Czytaj więcej...

Zarządzenie  Nr  45/2018

Wójta Gminy

Radecznica

z dnia  15 października 2018 r.

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji  projektu  pn. „Program  współpracy Gminy Radecznica z organizacjami pozarządowymi  oraz innymi  podmiotami prowadzącymi  działalność pożytku  publicznego na 2019 rok”.

        Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) zarządzam:

 § 1

Przeprowadzić konsultację projektu pn.  „Program współpracy Gminy Radecznica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 r.

§ 2

Termin rozpoczęcia konsultacji społecznych ustala się na dzień 15 października 2018 roku a zakończenia na dzień 31 października 2018  roku.

 § 3

Uprawnione do udziału w konsultacjach są  organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, o których mowa  w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, jeżeli ich działalność statutowa obejmuje dziedziny  których dotyczy projekt programu.

 § 4

 Formę konsultacji ustala się na:

-  przekazywanie opinii i uwag lub zaproponowanie brzmienia określonych ustaleń projektu na adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  Urzędu Gminy w Radecznicy,

-  składania  na piśmie w sekretariacie Urzędu Gminy w Radecznicy.

 § 5

Projekt programu jest dostępny:

1. Na stronie internetowej www.bip.gminaradecznica.pl i www.gminaradecznica.pl

2. W siedzibie Urzędu Gminy Radecznica.

 § 6

 Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzyć  Kierownikowi USC

 § 7

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

.................................................................................................... czytaj więcej......................

INFORMACJA

 

     Informuje się członków Obwodowych Komisji Wyborczych, że posiedzenia Obwodowych Komisji Wyborczych odbędą się w dniu 10 października (środa) w sali konferencyjnej Urzędu Gminy:

  1. Obwodowych Komisji Wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania o godz. 900
  2. Obwodowych Komisji Wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania o godz. 1030

>>POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Zamościu I  z dnia 28 września 2018 r.  w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.<<

................................................................................................................................................

Szukaj

Do góry | Mapa strony | Dane adresowe

Gmina Radecznica - woj. lubelskie - powiat zamojski