Licznik odwiedzin

3045166

Zakończono realizację mikroprojektu

     

    Gmina Radecznica zakończyła realizację mikroprojektu „Rozwój kompetencji cyfrowych w Gminie Radecznica”, realizowanego w ramach projektu „W SIECI BEZ BARIER” w ramach 3.1. „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” III Oś priorytetowa: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Głównym celem projektu było podniesienie umiejętności korzystania z internetu wśród 48 mieszkańców Gminy Radecznica. Przeprowadzono szkolenia 4 grup w dwóch modułach tematycznych: „Moje finanse i transakcje w sieci” oraz „Rolnik w sieci”. 

...................................................................................czytaj więcej..............................

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA ORAZ NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE NA TERENIE POWIATU ZAMOJSKIEGO W 2020 ROKU

 

     Na mocy Ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej na terenie powiatu zamojskiego działają punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Punkty mieszczą się 
w budynku Starostwa Powiatowego w Zamościu, przy ul. Przemysłowej 4.

W budynku zapewniony jest dostęp do punktów także osobom niepełnosprawnym. 

Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługuje każdej osobie fizycznej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Warunkiem udzielenia porady jest złożenie przez osobę uprawnioną pisemnego oświadczenia, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnejOświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej. 

...................................................................................czytaj więcej..............................

Do góry | Mapa strony | Dane adresowe

Gmina Radecznica - woj. lubelskie - powiat zamojski