Licznik odwiedzin

1554103

I N F O R M A C J A

 

    Informuje się mieszkańców Gminy Radecznica, że wniosek o dofinansowanie projektu nr RPLU.04.01.00-IZ.00-06-0026/16 pn.”Montaż kolektorów słonecznych i kotłów c.o. opalanych biomasą na terenie Gminy Radecznica” złożony w odpowiedzi na konkurs nr.  RPLU.04.01.00-IZ.00-06-001/16 w ramach Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 został oceniony pozytywnie i zakwalifikowany do dofinansowania. 

W związku z powyższym projekt ”Montaż kolektorów słonecznych i kotłów c.o. opalanych biomasą na terenie Gminy Radecznica” będzie realizowany. 

................................................................................................................................................

Radecznica, 17.11.2017 r.

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Radecznica na podstawie art. 13 w związku z art. 11 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania, na które mogą być przyznane dotacje z budżetu gminy i zaprasza do składnia ofert.

................................................................................................................................................

KRESOWA PACZKA 2017

 

    ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO PRZYŁĄCZENIA SIĘ DO TEGOROCZNEJ AKCJI CHARYTATYWNEJ „KRESOWA PACZKA 2017”. ZBIERAMY TRWAŁĄ ŻYWNOŚĆ, ARTYKUŁY SZKOLNE I HIGIENICZNE, ARTYKUŁY OPATRUNKOWE, ZABAWKI, KSIĄŻKI, SŁODYCZE DLA NASZYCH RODAKÓW NA WOŁYNIU.

BĘDZIEMY WDZIĘCZNI ZA KAŻDY DAR – GEST WASZEGO SERCA.

ZBIÓRKĘ PROWADZIMY W SKLEPACH NA TERENIE GMINY RADECZNICA DO 18.12.2017 R. 

 

STOWARZYSZENIE STĄD JESTEŚMY

ORGANIZATOR AKCJI  

................................................................................................................................................

W Gminie Radecznica uroczyście świętowali 99 Rocznicę Odzyskania Niepodległości

  

     W dniu 11 listopada 2017 roku w Gminie Radecznica uroczyście obchodzono 99 rocznicę odzyskania przez nasz kraj Niepodległości. Obchody rozpoczęły się w Bazylice Świętego Antoniego w Radecznicy montażem słowno – muzycznym w wykonaniu: zuchów z Publicznej Szkoły Podstawowej w Radecznicy, młodzieży z Publicznego Gimnazjum w Radecznicy, zespołów ludowych: Zaburzanki i Andrzejkowe Nutki oraz Orkiestry Dętej Zaburze.

...........................................................................................................czytaj więcej...............

Do góry | Mapa strony | Dane adresowe

Gmina Radecznica - woj. lubelskie - powiat zamojski