Licznik odwiedzin

2351028
PROGNOZA NIEBEZPIECZNYCH ZJAWISK METEOROLOGICZNYCH
Nazwa biura
IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Warszawie
Obszar
Województwo lubelskie
PROGNOZA NA PIERWSZĄ DOBĘ
Ważność (cz. urz.)
 
od godz. 07:30 dnia 15.01.2019
do godz. 07:30 dnia 16.01.2019
Zjawisko/stopień zagrożenia
nie przewiduje się/-
Przebieg
nie dotyczy 
PROGNOZA NA DRUGĄ DOBĘ
Ważność (cz. urz.)
 
od godz. 07:30 dnia 16.01.2019
do godz. 07:30 dnia 17.01.2019
Zjawisko/stopień zagrożenia
Opady marznące/1
Przebieg
Prognozuje się wystąpienie słabych opadów marznącego deszczu, powodującego gołoledź.
PROGNOZA NA TRZECIĄ DOBĘ
Ważność (cz. urz.)
od godz. 07:30 dnia 17.01.2019
do godz. 07:30 dnia 18.01.2019
Zjawisko/stopień zagrożenia
nie przewiduje się/-
Przebieg
nie dotyczy
Uwagi
 
Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych jest informacją orientacyjną. Wydawanie depeszy OSTRZEŻENIE unieważnia i anuluje wszystkie informacje dotyczące tego samego okresu zawarte w prognozie.
Dyżurny synoptyk IMGW-PIB
Michał Folwarski
Godzina i data wydania
godz. 13:50 dnia 14.01.2019
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

 

................................................................................................................................................

 PGE informuje o planowanych wyłączeniach prądu

 

PGE Dystrybucja S.A oddział Zamość zawiadamia, że planowane są przerwy w dostawie energii elektrycznej, zgodnie z poniższym harmonogramem: 

Lp.    Nazwa stacji transformatorowej

Data wyłączenia

   Godziny 

wyłączenia

1.

 Zakłodzie 2, 3

22.01.2019

08.00 – 10.00

15:00 - 16:30

2.

Zakłodzie 2, 3

23.01.2019

08.00 – 10.00

15:00 - 16:30

 

................................................................................................................................................

KOMUNIKAT DLA ROLNIKÓW

 

     Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zamościu,  przypomina, że podmioty prowadzące produkcję pierwotną surowców pochodzenia roślinnego obowiązane są złożyć wniosek o wpis do Rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej – art. 61 i 63 ust. 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t. j. Dz. U.  z 2018 r. poz. 1541 ze zm.).

    Na terenie powiatu zamojskiego organem właściwym do dokonania wpisu do rejestru jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zamościu, ul. Peowiaków 96.

      Wpis zostanie dokonany bezpłatnie po złożeniu wniosku. Formularz przedmiotowego wniosku jest dostępny w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zamościu pok. Nr 22, lub na stronie BIP: http://pssezamosc.bip.gov.pl/ numer telefonu kontaktowego 846393691 (do 3), numer wewnętrzny 257.

Produkcja pierwotna obejmuje działalność na poziomie gospodarstw lub na podobnym poziomie obejmującą m.in. produkcję, uprawę produktów roślinnych, takich jak zboża, owoce, warzywa, zioła, grzyby, jak również ich transport wewnętrzny, magazynowanie i postępowanie z produktami ( bez znaczącej zmiany ich charakteru np. np. mycie warzyw, usuwanie liści, sortowanie owoców, suszenie zbóż ) w gospodarstwie i ich dalszy transport do zakładu przetwórczego oraz zbieranie runa leśnego na przykład zbieranie grzybów i jagód w naturalnym środowisku i ich transport do zakładu.

................................................................................................................................................

   Zaproszenie do udziału w procesie konsultacji społecznych projektu KSRR 2030

 

     Wojewoda Lubelski zaprasza do udziału w procesie konsultacji społecznych projektu Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030 (KSRR 2030) w województwie lubelskim.

Konferencja regionalna, współorganizowana przez urząd marszałkowski, ma przybliżyć uczestnikom cele, kierunki interwencji, mechanizmy wdrażania polityki regionalnej do 2030 r. Spotkanie będzie stanowiło dla przedstawicieli JST oraz innych partnerów społeczno-gospodarczych forum dyskusyjne nad zaproponowanym przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego kształtem polityki regionalnej do 2030 r.

W województwie lubelskim konferencja zaplanowana została na dzień 16 stycznia 2019 r. w Białej Podlaskiej. Rejestracja możliwa jej poprzez formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.   

................................................................................................................................................

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

 

Na mocy Ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej na terenie powiatu zamojskiego działają 4 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, w których pomoc prawną mogą otrzymać mieszkańcy powiatu. Punkty mieszczą się w budynku Starostwa Powiatowego w Zamościu, ul. Przemysłowa 4, 22-400 Zamość.

I punkt prowadzony przez adwokatów: I piętro, pokój 118;

Poniedziałek, środa, czwartek, piątek 7:30 – 11:30;

Wtorek 8:00 - 12:00;

Tel.: 084 5300933

II punkt prowadzony przez radców prawnych: I piętro, pokój 118;

Poniedziałek, środa, czwartek, piątek 11:30 – 15:30;

Wtorek 12:00 - 16:00;

Tel.: 084 5300933

III, IV punkt prowadzony przez Polską Fundację Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” z siedzibą w Lublinie, ul. Gospodarcza 26.

I piętro, pokój 124;

Poniedziałek, środa, czwartek, piątek w godz. 7:30 - 15:30;

Wtorek w godz. 8:00 – 16:00;

Tel.: 084 5300934

Nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest osobiście przez radcę prawnego lub adwokata.

.................................................................................................... czytaj więcej......................

Szukaj

Do góry | Mapa strony | Dane adresowe

Gmina Radecznica - woj. lubelskie - powiat zamojski