Licznik odwiedzin

2963333

Radecznica, 27.11.2019 r.

 

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Radecznica na podstawie art.13 w związku z art. 11 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn.zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania, na które mogą być przyznane dotacje z budżetu gminy i zaprasza do składania ofert.

.................................................................................................... czytaj więcej......................

INFORMACJA

 

         Informuję się interesantów, że zgodnie z zarządzeniem Nr 69/2019 Wójta Gminy Radecznica z dnia 26 listopada 2019 r. dzień 24 grudnia 2019 roku w Urzędzie Gminy w Radecznicy jest dniem wolnym od pracy.

Dzień wolny odpracowany będzie dn. 7 grudnia 2019 r. (sobota) w godz. 7:30 – 15:30.

................................................................................................................................................

INFORMACJA

 

    Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski działając na podstawie Uchwały Nr CXVIII/2305/2012 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie trybu powołania członków oraz organizacji i trybu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego (zwana dalej uchwałą Zarządu) zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą prowadzące działalność na terenie województwa lubelskiego, do zgłaszania kandydatów na członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego IV kadencji, a następnie do udziału w głosowaniu na rzecz ich wyłonienia.

 Link do ogłoszenia: https://www.lubelskie.pl/aktualnosci-wspolpraca-z-organizacjami-pozarzadowymi/wybory-do-rady-dzialalnosci-pozytku-publicznego-wojewodztwa-lubelskiego-iv-kadencji-rdpp-wl/

 

................................................................................................................................................

Do góry | Mapa strony | Dane adresowe

Gmina Radecznica - woj. lubelskie - powiat zamojski