Licznik odwiedzin

2553044

Informacja o rozpoczęciu prac geodezyjnych mających na celu przeprowadzenie modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębów ewidencyjnych gminy Radecznica

 

 

................................................................................................................................................

 Umowy podpisane

      

        Dnia 15.05.2019 r. w Lubelskim Centrum Konferencyjnym miało miejsce wręczenie umów dla operacji typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Między Samorządem Województwa Lubelskiego a Gminą Radecznicą zostały podpisane dwie umowy o przyznanie pomocy, na realizację zadań:

1. Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Dzielce 

Łączna wartość zadania 840 178,30 zł, przyznana kwota pomocy 500 000 zł

2. Zagospodarowanie terenów przy Urzędzie Gminy w Radecznicy

Łączna wartość zadania 613 575 zł, przyznana kwota pomocy 390 417 zł.   

................................................................................................................................................

Szukaj

Aktualności

Usuwanie wyrobów zawierających azbest         Informuje się mieszkańców gminy Radecznica, że w dniach 06.05.2019 r.  -  24.05.2019 r. w Urzędzie Gminy w Radecznicy prowadzony będzie III nabór Zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach realizacji projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego", współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020. Realizacja projektu obejmować będzie działania związane z demontażem, odbiorem, transportem oraz unieszkodliwieniem odpadów azbestowych. Wymagane dokumenty: - zgłoszenie lokalizacji - Zgłoszenie do starostwa zamiaru wykonania demontażu (potwierdzone za zgodność z oryginałem) - w przypadku gdy eternit znajduje się na dachu - Oświadczenie o prawidłowości wykonania demontażu - w przypadku gdy azbest został zdemontowany po 6.05.2004 r. i znajduje się na ziemi Informacje dotyczące naboru wniosków oraz realizacji ww. projektu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Radecznicy (pokój nr 2, tel. 8468-26-856) oraz na stronie http://www.azbest.lubelskie.pl Druki Zgłoszeń lokalizacji oraz Oświadczenia można pobrać ze strony http://www.azbest.lubelskie.pl – Zakładka Usuń AZBEST/Przewodnik Krok po kroku oraz do pobrania poniżej:
................................................................................................................................................

Do góry | Mapa strony | Dane adresowe

Gmina Radecznica - woj. lubelskie - powiat zamojski