Licznik odwiedzin

1288264

Wkrótce ruszy budowa przydomowych oczyszczalni ścieków

    

      Dnia 18 lipca br. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie Wójt – Pan Edward Polak oraz Skarbnik Gminy – Pan Jerzy Batorski podpisali umowę z przedstawicielami Samorządu Województwa Lubelskiego o przyznanie pomocy na realizację operacji pn. Montaż przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Radecznica – obszary z ciekami wodnymi.

Operacja zostanie zrealizowana w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” na operacje typu „Gospodarka wodno - ściekowa” objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Całkowita wartość inwestycji wyniesie 3.194.709,34 zł., a kwota przyznanej pomocy wynosi 1.574.181,00 zł., co stanowi 63,63 % wartości kosztów kwalifikowalnych. 

Zakres realizacji operacji obejmuje wybudowanie 241 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków w następujących miejscowościach: Czarnystok, Gaj Gruszczański, Gorajec-Stara Wieś, Gorajec-Zastawie, Gruszka Zaporska, Latyczyn, Mokrelipie, Podlesie Duże, Podlesie Małe, Wólka Czarnostocka, Zaburze, Zakłodzie, Zaporze. Realizacja zadania odbywać się będzie dwuetapowo. Zakończenie I etapu przewidziane jest na koniec br. Realizacja II etapu ma być zakończona w listopadzie 2018 r.

W wyniku realizacji operacji zostanie osiągnięty następujący cel: osiągnięcie zamierzonej efektywności oczyszczania ścieków bytowych pochodzących z gospodarstw domowych z terenu Gminy Radecznica przyczyniając się w ten sposób do zatrzymania degradacji środowiska naturalnego i poprawę jakości wód gruntowych przez uniemożliwienie bezpośredniego odprowadzania ścieków do gruntu.

 Wnioski o Zwrot Podatku Akcyzowego

 

       Urząd Gminy w Radecznicy informuje, że w  okresie od 1 do 31 sierpnia 2017 r. producenci rolni mogą składać wnioski o zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego. Do wniosku należny dołączyć faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego za okres od 1 lutego do 31 lipca 2017 r.

Wnioski do pobrania  w Urzędzie Gminy, pokój nr 8 lub poniżej:

Szukaj

Aktualności

Do góry | Mapa strony | Dane adresowe

Gmina Radecznica - woj. lubelskie - powiat zamojski