Licznik odwiedzin

1493696

Szczątki Mariana Pilarskiego i Stanisława Biziora spoczęły w Krypcie pod Bazyliką Świętego Antoniego w Radecznicy

 

    W sobotę 14 października w Bazylice Świętego Antoniego Radecznicy odbył się pogrzeb Żołnierzy Wyklętych: Mariana Pilarskiego ps. „Jar” oraz Stanisława Biziora ps. „Eam”. Żołnierze zostali skazani na śmierć za walkę przeciwko władzy komunistycznej. Karę śmierci wykonano 4 marca 1952 r. w więzieniu na Zamku Lubelskim. Po 65 latach ich szczątki odnaleziono na cmentarzu w Lublinie.

    13 października kondukt pogrzebowy z Instytutu Medycyny Sądowej w Lublinie wyruszył szlakiem pamięci związanym z ich działaniami żołnierskimi do Kościoła Znalezienia Krzyża Świętego w Mokremlipiu. W sobotę w Bazylice Świętego Antoniego w Radecznicy została odprawiona Msza Święta w intencji obu zamordowanych, której przewodniczył biskup senior diecezji zamojsko – lubaczowskiej Jan Śrutwa. Po nabożeństwie trumny ze szczątkami zostały złożone w Krypcie pod Bazyliką.

................................................................................................................................................

 

„TWÓJ BIZNES NA LUBELSZCZYŹNIE”

Bezzwrotne dotacje na założenie własnej firmy.

 

     Zapraszamy osoby zainteresowane otworzeniem własnej działalności gospodarczej do udziału w projekcie "Twój Biznes na Lubelszczyźnie"

Nabór trwa od 16.10.2017r. do 31.10.2017r

Projekt skierowany jest do 50 osób (30 kobiet, 20 mężczyzn) w wieku powyżej 30. roku życia, pozostających bez pracy (w tym także zarejestrowanych w Urzędzie Pracy), zamieszkujących na terenie woj. lubelskiego, należących co najmniej do jednej z grup:

  • osoby w wieku powyżej 50. roku życia,
  • kobiety,
  • osoby z niepełnosprawnościami,
  • osoby długotrwale bezrobotne,
  • osoby o niskich kwalifikacjach.

...........................................................................................................czytaj więcej...............

 PGE informuje o planowanych wyłączeniach prądu

 

PGE Dystrybucja S.A oddział Zamość zawiadamia, że planowane są przerwy w dostawie energii elektrycznej, zgodnie z poniższym harmonogramem: 

Lp.    Nazwa stacji    transformatorowej

    Data wyłączenia

   Godziny 

wyłączenia

1. Gorajec-Zastawie 3 17.10.2017 13:00 - 15:00
2. Gorajec-Zagroble-Kolonia 2 17.10.2017 13:00 - 15:00

 

................................................................................................................................................

Do góry | Mapa strony | Dane adresowe

Gmina Radecznica - woj. lubelskie - powiat zamojski