Gmina Radecznica

Herb Gminy

GMINA
RADECZNICA

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY DOMOWEJ W GMINIE RADECZNICA PODNOSI SWOJE KWALIFIKACJE

W dniu 04.06.2024r odbyło się szkolenie Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy Domowej w gminie Radecznica  pt. „ Dokumentacja i zadania Zespołów Interdyscyplinarnych i grup diagnostyczno- pomocowych po zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej”. Na szkoleniu uczestniczyły Zespoły Interdyscyplinarne z…

Czytaj dalejZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY DOMOWEJ W GMINIE RADECZNICA PODNOSI SWOJE KWALIFIKACJE

INFORMACJA DOT. projektu „Montaż przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Radecznica”

W związku z upływem terminu trwałości projektu „Montaż przydomowych oczyszczalni  ścieków w Gminie Radecznica” termin przekazania prawa własności środka trwałego dotychczasowym użytkownikom instalacji przypada na dzień 20.09.2024r, zgodnie z Umową o przyznaniu pomocy nr 00013-65150-UM0300022/16 na podstawie § 5 ust.…

Czytaj dalejINFORMACJA DOT. projektu „Montaż przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Radecznica”
Skip to content