Licznik odwiedzin

3799026

INFORMACJA

 

   Wójt Gminy Radecznica serdecznie dziękuje wszystkim stowarzyszeniom, organizacjom i osobom prywatnym zaangażowanym w udzielanie wszelakiej pomocy uchodźcom z Ukrainy. Ponadto informuję, że na terenie Gminy Radecznica utworzony został ośrodek, w którym udzielamy schronienia uchodźcom.

    Jednocześnie informuje o możliwości pomocy finansowej dla Uchodźców z  Ukrainy, przebywających na terenie naszej gminy. Osoby chętne do udzielenia pomocy w formie finansowej, mogą dokonać wpłaty na niżej podany numer konta Urzędu Gminy w Radecznicy        

05 9632 0006 2002 1600 0055 0001

z dopiskiem „Pomoc Ukrainie”

................................................................................................................................................

Uroczyste otwarcie drogi

 

    Zakończyły się prace związane z modernizacją zadania drogowego pn. „Przebudowa ciągu drogowego utworzonego z dróg powiatowych nr 3202L i 3206L na odcinku Uście – Źrebce – DW 848 dofinansowanego ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Dnia 27 czerwca 2022 r. w Radecznicy symbolicznie oddano do użytkowania zmodernizowany odcinek. Zadanie zrealizował Powiat Zamojski w partnerstwie z Gminą Radecznica. Zakres prac na terenie  Gminy Radecznica dotyczył drogi nr 3202L.  Przebudowana została nawierzchnia jezdni o szerokości 5,5 m i długości 3,550 km, chodnik o szerokości 2m (lokalne zwężenie do 1,25 m) o długości 3,550 km, wykonane zostało oznakowanie poziome i pionowe, pobocza gruntowe zostały ulepszone, wykonano zjazdy i skrzyżowania z drogami gminnymi oraz 14 szt. peronów przystankowych.

Całkowita wartość: 10 900 260,00 zł

Wkład własny Gminy Radecznica: 1 105 676,00 zł

Kwota dofinansowania: 5 444 744,00 zł

>>GALERIA ZDJĘĆ<<

................................................................................................................................................

Szukaj

Aktualności

Do góry | Mapa strony | Dane adresowe

Gmina Radecznica - woj. lubelskie - powiat zamojski