Licznik odwiedzin

3775282

Własna firma Twoją szansą

 

       ADVANCE Ewelina Podziomek oraz EuroPiM s.c. M.P. Kłusek informują o możliwości otrzymania bezzwrotnej dotacji na założenie przedsiębiorstwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działania 9.3 Rozwój Przedsiębiorczości.

Formy wsparcia:

  • wsparcie finansowe na rozwój firmy w formie jednorazowej dotacji w wysokości 23 398,68 zł
  • wsparcie pomostowe w wysokości 1850 zł miesięcznie przez okres 12 miesięcy – dla osób, które zatrudniają co najmniej jednego pracownika na podstawie umowy o pracę, przy czym będą to miejsca pracy utworzone w obszarze białej i/lub zielonej gospodarki
  • szkolenia i doradztwo przygotowujące do podjęcia  działalności gospodarczej.

Do projektu przyjętych zostanie 100 osób, z których 80 otrzyma bezzwrotne środki  na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.

Grupę docelową stanowią osoby zamieszkujące teren województwa lubelskiego, powyżej 30 roku życia, które zamierzają rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej. Grupę docelową stanowić będą osoby, które w ciągu 12 miesięcy poprzedzających przystąpienie do projektu nie prowadziły działalności gospodarczej i obligatoryjnie reprezentować będą co najmniej jedną z grup:

  • osoby powyżej 50 roku życia
  • kobiety
  • osoby z orzeczoną niepełnosprawnością
  • osoby długotrwale bezrobotne
  • osoby o niskich kwalifikacjach
  • osoby odchodzące z rolnictwa zarejestrowane jako bezrobotne oraz członkowie ich rodzin zarejestrowani jako bezrobotni, pod warunkiem, że należą do osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, a ich gospodarstwa rolne nie przekraczają 2 ha przeliczeniowych.

Szukaj

Aktualności

Do góry | Mapa strony | Dane adresowe

Gmina Radecznica - woj. lubelskie - powiat zamojski