Licznik odwiedzin

4051711

AZBEST - UZUPEŁNIAJĄCY NABÓR WNIOSKÓW

 

     Informuje się Mieszkańców Gminy Radecznica, że w dniach 18 – 29 kwietnia 2016 r. zostanie przeprowadzony uzupełniający  nabór wniosków  o udzielenie dofinansowania na pokrycie kosztów związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest w ramach projektu: "Pilotażowy system gospodarowania wyrobami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego".

Wymagane dokumenty:

  • Wniosek
  • Jeśli eternit znajduje się na dachu - Oryginał lub kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem zgłoszenia robót budowlanych/pozwolenia na budowę ze Starostwa Powiatowego wraz z kopią mapy do celów opiniodawczych z oznaczeniem budynków będących przedmiotem wniosku
  • W przypadku gdy eternit został zdemontowany po 6.05.2004 r. i leży na działce do wniosku należy dołączyć oświadczenie wykonawcy, że demontaż został wykonany zgodnie z prawem.

Wnioski będą przyjmowane w Urzędzie Gminy w Radecznicy (pokój nr 2)

Więcej informacji pod nr tel. 84-68-26-856

 

Do pobrania:

 

Więcej informacji na stronach:

www.azbest.lubelskie.pl

www.programszwajcarski.gov.pl

www.swiss-contribution.admin.ch/poland

 

Szukaj

Aktualności

Do góry | Mapa strony | Dane adresowe

Gmina Radecznica - woj. lubelskie - powiat zamojski