Licznik odwiedzin

3775304

I N F O R M A C J A

    Przypomina się mieszkańcom Gminy Radecznica, którzy deklarowali selektywną zbiórkę odpadów komunalnych o przestrzeganiu zasad segregowania śmieci.

Do pojemnika/worka na odpady zmieszane nie należy wrzucać: plastików, szkła, złomu i makulatury.

Przed wrzuceniem do worka należy zgniatać opakowania kartonowe, metalowe i plastikowe.
W przypadku niestosowania zasad segregacji za odebrane odpady będzie naliczona opłata jak za odpady zmieszane tj. 8 zł miesięcznie od osoby.

Informujemy także o konieczności dokonywania zmian deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od zaistnienia zdarzenia.

Szukaj

Aktualności

Do góry | Mapa strony | Dane adresowe

Gmina Radecznica - woj. lubelskie - powiat zamojski