Licznik odwiedzin

3772803

Usuwanie wyrobów zawierających azbest - uzupełniający nabór wniosków na demontaż w 2015 r.

 

     W dniach od 22 do 26 czerwca 2015 r. w Urzędzie Gminy w Radecznicy przeprowadzony zostanie uzupełniający nabór wniosków o udzielenie dofinansowania na pokrycie kosztów związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest w ramach projektu "Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie Województwa Lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania".

Nabór dotyczy jedynie wniosków na demontaże!

Wymagane dokumenty:

  • Wniosek
  • Oryginał lub kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem zgłoszenia robót dotyczących wymiany pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych na inny rodzaj pokrycia bez zmiany konstrukcji dachu złożonego do starostwa powiatowego lub pozwolenia na rozbiórkę lub przebudowę dachu (zmianę konstrukcji więźby dachowej) ze starostwa powiatowego wraz z kopią mapy do celów opiniodawczych z oznaczeniem budynków będących przedmiotem wniosku (nie dotyczy przypadku odbioru wyrobów już zdemontowanych).

Do pobrania:

 

Więcej informacji na stronach:

www.azbest.lubelskie.pl

www.programszwajcarski.gov.pl

www.swiss-contribution.admin.ch/poland

 

Szukaj

Aktualności

Do góry | Mapa strony | Dane adresowe

Gmina Radecznica - woj. lubelskie - powiat zamojski