Licznik odwiedzin

3455427

"Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo lubelskie"

     

      Projekt „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo lubelskie" - współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.

Oś priorytetowa II infrastruktura społeczeństwa informacyjnego, Działanie II.1. Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej.

Strategicznym celem Projektu, którego realizacja ma ułatwić rozwój sieci i usług szerokopasmowych, jest pobudzenie rozwoju gospodarczego gmin województwa lubelskiego. Sieć będzie dostępna na równoprawnych zasadach dla wszystkich operatorów i dostawców usług telekomunikacyjnych, którzy chcieliby świadczyć usługi lub budować własną infrastrukturę na terenie gmin. Realizacja projektu SSPW wpłynie pozytywnie na zmniejszenie bezrobocia oraz będzie przeciwdziałać pogłębiającemu się wykluczeniu cyfrowemu ludności zamieszkującej tereny wiejskie.

Koszt realizacji projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo lubelskie” wyniesie ponad 385 000 000 złotych.

266 mln zł - wartość dofinansowania pozyskanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 (dokładna kwota: 266 968 119,29 zł). 

2908 km - docelowa długość sieci światłowodów powstającej na Lubelszczyźnie (dla porównania w woj. warmińsko-mazurskim to 2241 km, w woj. podlaskim 1852 km, w woj. podkarpackim 2013 km, a w woj. świętokrzyskim 1423 km). 

2015 r. -  termin zakończenia prac budowlanych (dokładna data: 31 lipca 2015 r. ). 

1912 osób - liczba mieszkańców Lubelszczyzny, którzy w ramach projektu zostaną objęci programem szkoleń podnoszących „kompetencje cyfrowe” (nauka praktycznego korzystania z internetu oraz podstawowych technik informatycznych). 

312 węzłów - tyle węzłów dystrybucyjnych powstanie na terenie województwa lubelskiego. 

213 spotkań - liczba spotkań informacyjnych dla mieszkańców Lubelszczyzny organizowanych w ramach kampanii informacyjno-promocyjnej projektu. 

189 gmin -  liczba lubelskich gmin po których terenie będzie przebiegać sieć szerokopasmowa. 

95 procent - odsetek lubelskich gospodarstw domowych, które będą miały możliwość dostępu do szybkiego internetu szerokopasmowego pod koniec 2015 r. 

Obszar naszej gminy zostanie pokryty zasięgiem sieci dzięki 2 węzłom dystrybucyjnym zlokalizowanym w miejscowościach Radecznica i Czarnystok. 

Więcej informacji na stronach:

www.lubelskie.pl

www.szerokopasmowe.lubelskie.pl

 

Szukaj

Aktualności

Bezpłatny rachunek w każdym banku   Jeśli nie masz konta w żadnym banku, możesz założyć bezpłatny podstawowy rachunek płatniczy (PRP). Zrobisz to w banku, w oddziałach banków zagranicznych, instytucjach kredytowych i spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, które prowadzą rachunki płatnicze dla konsumentów. Podstawowy rachunek płatniczy jest bezpłatny Oznacza to, że za darmo możesz: otworzyć i prowadzić konto w banku, otrzymać kartę płatniczą (za jej obsługę również nie płacisz), wypłacać pieniądze w bankomatach i wpłacać je do wpłatomatów banku (nielimitowana liczba transakcji w bankomatach Twojego banku w  Polsce), 5 razy w miesiącu zlecić transakcje płatnicze (zlecenia stałe, przelewy, polecenia zapłaty), 5 razy w miesiącu wypłacić gotówkę z bankomatów innych banków. Co daje Ci podstawowy rachunek płatniczy Jeśli masz Podstawowy Rachunek Płatniczy, możesz: otrzymywać przelewy oraz wpłacać pieniądze na swój rachunek, wypłacać gotówkę w banku lub w bankomacie (w Polsce i za granicą), płacić kartą, wypłacać gotówkę przy użyciu terminala płatniczego podczas robienia zakupów i płacenia za nie kartą płatniczą, realizować zlecenia płatnicze. Podstawa prawna Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz.U. 2020 poz. 794, art. 59ia). Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/92/UE z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie porównywalności opłat związanych z rachunkami płatniczymi, przenoszenia rachunku płatniczego oraz dostępu do podstawowego rachunku płatniczego.
................................................................................................................................................

Do góry | Mapa strony | Dane adresowe

Gmina Radecznica - woj. lubelskie - powiat zamojski