Licznik odwiedzin

3858619

 Szacowanie strat w uprawach w wyniku gradu

 

W związku z wystąpieniem na terenie gminy Radecznica niekorzystnego zjawiska atmosferycznego w postaci gradu, informuję o możliwości przeprowadzenia szacowania strat w uprawach. Straty w gospodarstwach rolnych spowodowane przez grad, mogą być zgłaszane przez właścicieli gospodarstw rolnych lub działów specjalnych produkcji rolnej niezwłocznie nie później niż do 7 dnia od wystąpienia tego zjawiska lub stwierdzenia ich skutków. Straty należy zgłaszać do Urzędu Gminy w Radecznicy. Zgłoszenia dokonuję się na formularzach oświadczeń opracowanych każdego roku przez Wydział Środowiska i Rolnictwa Urzędu Wojewódzkiego. Do oświadczenia musi być dołączona kserokopia wniosku o dopłaty bezpośrednie składanego do ARiMR   w roku 2022.

Więcej informacji uzyskać można pod numerem telefonu 84 68 26 863.

Sekretarz Gminy

mgr Edyta Dubiel

Wniosek o oszacowanie strat, oświadczenie_uprawy.doc

zał. nr 1. Oświadczenie_zwierzęta.doc

zał. nr 2. Oświadczenie_straty w plantacjach wieloletnich.doc 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Szukaj

Aktualności

Do góry | Mapa strony | Dane adresowe

Gmina Radecznica - woj. lubelskie - powiat zamojski