Licznik odwiedzin

4051712

Wójt Gminy Radecznica otrzymał wotum zaufania oraz absolutorium

 

     28 czerwca br. odbyła się XLV sesja Rady Gminy Radecznica podczas której Wójt Gminy Marian Szuper otrzymał wotum zaufania oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.

Udzielenie wotum zaufania poprzedzone było omówieniem przez Sekretarz Gminy p. Edytę Dubiel „Raportu o stanie Gminy Radecznica za 2021 rok”. Za udzieleniem wotum zaufania jednogłośnie zagłosowali wszyscy radni. Kolejne punkty obrad dotyczyły przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radecznica za 2021 r. Radni zapoznali się z najważniejszymi informacjami dotyczącymi stanu finansów gminy, w tym ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Radecznica za 2021 r. Następnie przystąpiono do głosowania w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Radecznica. Za udzieleniem absolutorium, oznaczającym stwierdzenie prawidłowości działania finansowego organu wykonawczego zagłosowało 15 radnych.

Podczas sesji Rada Gminy podjęte zostały również uchwały w sprawie:

  • zmian w budżecie gminy na 2022 rok
  • zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Radecznica na lata 2022-2033
  • inkasa podatku od nieruchomości, rolnego oraz leśnego
  • zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury – Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Radecznicy i Gminnej Biblioteki Publicznej w Radecznicy.
  • wyrażenia woli podjęcia na własność przez Gminę Radecznica od Skarbu Państwa – Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad nieruchomości         stanowiących drogi o znaczeniu lokalnym wybudowanych w ramach inwestycji pn. „ Budowa obwodnicy Gorajca  w ciągu DK74” stanowiących powiązanie drogi gminnej nr 116639L z drogą gminną 110100L oraz drogi gminnej 110100L z drogą gminną 16152L znajdujących się na terenie Gminy Radecznica.

 

Retransmisja z sesji dostępna jest na stronie internetowej www.gminaradecznica.sesja.pl

  • 5
  • 3
  • 1
  • 4
  • 2

Simple Image Gallery Extended

 

 

Szukaj

Aktualności

Do góry | Mapa strony | Dane adresowe

Gmina Radecznica - woj. lubelskie - powiat zamojski