Licznik odwiedzin

4051675

Promesy Programu Inwestycji Strategicznych wręczone

 

      Dnia 17 czerwca 2022 roku na Rynku Wielkim w Zamościu miało miejsce uroczyste wręczenie promes samorządowcom z terenu powiatu zamojskiego, których wnioski otrzymały dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych, edycja II. Symboliczny czek dla Gminy Radecznica w wysokości 8 780 388,00 zł Wójtowi Gminy Radecznica Panu Marianowi Szuper wręczył wiceprezes Rady Ministrów Pan Jacek Sasin. Gmina Radecznica otrzymała dofinansowanie na realizację n/w zadań:

1)  Modernizację infrastruktury drogowej na terenie Gminy Radecznica, która obejmuje roboty budowlane na  następujących odcinkach drogowych: ulicy Zielonej w Radecznicy, drogi  w miejscowości Zaburze (działki nr ewid. 600, 261/9), drogi gminnej Nr 110100L w miejscowości Gorajec – Zastawie, odcinków dróg gminnych Nr 110124L, Nr 110117L oraz Nr 110103L w miejscowości Latyczyn, drogi gminnej nr 110114L Podborcze – Gorajec-Zagroble-Kolonia wraz z remontem mostu na rzece Gorajec,  drogi gminnej Nr 110109L w miejscowości Zakłodzie, drogi gminnej Nr 110111L Mokrelipie – Zakłodzie, drogi wewnętrznej na działkach nr ewid. 1234 i 1235 oraz drogi wewnętrznej na działkach nr ewid. 1245 i 1246 w miejscowości Gorajec – Zastawie, drogi w miejscowości Gaj Gruszczański (działka nr ewid. 311/5).

Kwota dofinansowania 3 999 498,13 zł.

2) Poprawę stanu technicznego dróg lokalnych na terenie Gminy Radecznica. Przedsięwzięcie obejmuje budowę i modernizację następujących dróg: Nr 110119L oraz Nr 110120L w miejscowości Gruszka Zaporska, w miejscowości Zakłodzie (na działkach nr ewid. 274, 278), w miejscowości Gorajec - Zagroble (na działce nr ewid. 173), w miejscowości Zaburze (działki nr ewid. 630, 631), w miejscowości Zakłodzie (działka nr ewid. 279), w miejscowości Gorajec - Stara Wieś (działka nr ewid. 1008), w miejscowości Gorajec – Stara Wieś (działka nr ewid. 720), w miejscowości Zaburze (działka nr ewid. 629, w miejscowości Wólka Czarnostocka (działka nr ewid. 159).

Kwota dofinansowania 2 773 296,12 zł

3) Budowę drogi od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2919L do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2915L w miejscowości Czarnystok. Długość planowanego odcinka 1,465 km., szerokość jezdni 5,5 m. (2 x 2,75 m.). W ramach przedsięwzięcia wykonane zostaną roboty przygotowawcze obejmujące usunięcie drzew, zakrzaczeń, roślinności, ziemi urodzajnej. Roboty ziemne z mechanicznym profilowaniem i zgęszczeniem podłoża. Przepusty rurowe w koronie drogi i pod zjazdami. Wzmocnienie podłoża geowłókninami. Podbudowa z kruszywa łamanego. Nawierzchnia z dwóch warstw mieszanek mineralno – bitumicznych. Obustronne pobocza gruntowe. Odwodnienie rowami trawiastymi, zjazdy indywidualne. Włączenie do dróg powiatowych w obrębie dwóch skrzyżowań.

Kwota dofinansowania 2 007 593,84 zł

 

  • gmina_radecznica
  • DSC_0357
  • DSC_0353b
  • 289002672_5785590258136844_1173157913338200640_n

Simple Image Gallery Extended

Szukaj

Aktualności

Do góry | Mapa strony | Dane adresowe

Gmina Radecznica - woj. lubelskie - powiat zamojski