Licznik odwiedzin

3858585

Budowa drogi gminnej Nr 110103L od km 0+002,5 do km 0+964,74 w miejscowości Latyczyn została dofinansowana ze środków Państwowego Funduszu Celowego Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Przedsięwzięcie obejmuje budowę drogi od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2910L do skrzyżowania drogą gminną nr 110124L.

Całkowita długość odcinka 962,24 mb. Droga klasy D o przekroju 1 x 1. Szerokość pasa ruchu 3,5 m. w miejscu włączenia do drogi powiatowej 5,0 m. Konstrukcja drogi. Nawierzchnia z dwóch warstw mieszanki mineralno – asfaltowej. Obustronne pobocza ulepszone. Przepusty pod koroną drogi. Oznakowanie pionowe.

Okres realizacji V 2022 – X 2022.

Szukaj

Aktualności

Do góry | Mapa strony | Dane adresowe

Gmina Radecznica - woj. lubelskie - powiat zamojski