Licznik odwiedzin

3858589

W Czarnymstoku odbyły się uroczystości związane z nadaniem imienia szkole

 

     Dzień 12 czerwca 2022 r. zapisał się w historii Publicznej Szkoły Podstawowej w Czarnymstoku jako jeden z najważniejszych. Właśnie tego dnia nastąpiło oficjalne nadanie szkole imienia bł. ks. Zygmunta Pisarskiego. Procedurę nadania imienia społeczność szkoły podjęła w ubiegłym roku. Wybór patrona musiał być poprzedzony wieloma konsultacjami z radą rodziców, gronem pedagogicznym, a przede wszystkim z uczniami. W przypadku Szkoły Podstawowej w Czarnymstoku przy akceptacji wszystkich grup społecznych kandydatem na patrona wskazany został bł. ks. Zygmunt Pisarski. To postać związana z lokalną społecznością. W latach 1930-1932 był Proboszczem w Parafii pw. Świętego Jana Chrzciciela w Trzęsinach oraz uczył religii w szkole w Czarnymstoku. Uwielbiał pracować z dziećmi i był oddany parafii.

Niedzielne uroczystości rozpoczęły się o godz. 11-stej montażem słowno – muzycznym w wykonaniu uczniów z Publicznej Szkoły Podstawowej w Czarnymstoku w kościele parafialnym pw. Świętego Jana Chrzciciela w Trzęsinach. Następnie sprawowana była Msza Święta pod przewodnictwem Ks. Bp. Mariana Rojka, na której zgromadziła się cała społeczność szkoły oraz zaproszeni goście. Dalsza część zaplanowanych uroczystości miała miejsce w świetlicy w CzarnymstokuPo wprowadzeniu pocztów sztandarowych odegrano Hymn Państwowy i rozpoczęła się część oficjalna. Wszystkich uczestników niedzielnej uroczystości powitała dyrektor szkoły Pani Agnieszka Nowomińska, która krótko przedstawiła historię szkoły oraz przebieg prac związanych z wyborem patrona. Następnie Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gumieniak odczytał stosowną uchwałę o nadaniu imienia szkole, którą przekazał Pani dyrektor.

      Kolejnym punktem było przekazanie sztandaru oraz jego prezentacja. Następnie przedstawiciele uczniów, nauczycieli i rodziców złożyli uroczyste ślubowanie. Tego dnia uczestnicy mogli również obejrzeć wystawę zdjęć dokumentujących historię i działalność szkoły w Czarnymstoku.

      W niedzielnych uroczystościach udział wzięli zaproszeni goście m.in.: Poseł na Sejm RP Pani Beata Strzałka, Poseł na Sejm RP Pan Jarosław Sachajko, Senator RP Pan Jerzy Chróścikowski, Doradca w Ministerstwie Sprawiedliwości Wiceministra Sprawiedliwości Marcina Romanowskiego Michał Hafych, Dyrektor Delegatury w Zamościu Kuratorium Oświaty w Lublinie Pani Monika Żur, Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Zamościu Pan Marcin Kulig, Radni Powiatu Zamojskiego: Pani Gertruda Miarowska i Pan Lucjan Bednarz, Nadleśniczy Nadleśnictwa Biłgoraj Andrzej Borowiec, Wójt Gminy Radecznica Pan Marian Szuper, Sekretarz Gminy Pani Edyta Dubiel, Skarbnik Gminy Pani Bożena Kiesz, wieloletni były Dyrektor PSP w Czarnystoku Pan Jan Obszyński, radni oraz sołtysi z terenu gminy.

>>GALERIA ZDJĘĆ<<

Szukaj

Aktualności

Do góry | Mapa strony | Dane adresowe

Gmina Radecznica - woj. lubelskie - powiat zamojski