Licznik odwiedzin

3858619

Zgłoś źródło ogrzewania do bazy źródeł ciepła

 

30 czerwca upływa termin zgłaszania źródeł ciepła i spalania paliw uruchomionych przed 1 lipca 2021 roku do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Głównym celem stworzenia bazy źródeł ciepła jest poprawa jakości powietrza, wsparcie procesu wymiany przestarzałych urządzeń grzewczych oraz poprawa efektywności energetycznej. Za jej stworzenie, wdrożenie i prowadzenie odpowiedzialny jest Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego.

Kto jest zobowiązany do złożenia deklaracji

  • budynek jednorodzinny – obowiązek wypełnienia deklaracji spoczywa na właścicielu budynku;
  • budynek wielorodzinny – obowiązek wypełnienia deklaracji spoczywa na podmiocie zarządzającym budynkiem (wspólnota mieszkaniowa, spółdzielnia mieszkaniowa, podmiot administrujący lub właściciel);
  • każdy inny budynek niemieszkalny (np. biuro, garaż, szklarnia, lokale handlowo-usługowe) – ich właściciel lub zarządca zobowiązany jest do wypełnienia deklaracji.

Jak i gdzie składać deklaracje

  • online – bezpośrednio wprowadzając dane do bazy CEEB poprzez e-formularz na stronie www.gunb.gov.pl (konieczne jest posiadanie profilu zaufanego, e-dowodu lub podpisu elektronicznego);
  • w formie papierowej – wypełniając formularz i dostarczając go do właściwego dla lokalizacji budynku urzędu gminy – do Urzędu Gminy Radecznica.

Terminy złożenia deklaracji do CEEB

  • 30 czerwca 2022 r. – dla budynków, które już istnieją, oddanych do użytku do 30 czerwca 2021 r.;
  • 14 dni – od uruchomienia nowego źródła ciepła lub spalania paliw, po 1 lipca 2021 r.

Deklaracja zawiera m.in. informacje, dotyczące adresu nieruchomości, danych osobowych właściciela oraz liczby i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła.

Właścicielem bazy CEEB jest Główny Urząd Nadzoru Budowlanego i to ten urząd udziela szczegółowych informacji. Naszą rolą jest zebranie deklaracji w formie papierowej i wprowadzenie ich do bazy CEEB, prowadzonej przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego.

WÓJT GMINY

Marian Szuper

Szukaj

Aktualności

Do góry | Mapa strony | Dane adresowe

Gmina Radecznica - woj. lubelskie - powiat zamojski