Licznik odwiedzin

3958164

GMINA RADECZNICA

Modernizacja 2 mostów na rzece Por w miejscowości Zakłodzie

 

Dofinansowanie 3.128.257,63 zł 

Całkowita wartość zadania 3.293.249,43 zł

 

Modernizacja 2 mostów na rzece Por w miejscowości Zakłodzie została dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.

Mosty są zlokalizowane w ciągu dróg gminnych 116160L i 110111L. Na obu obiektach zostanie wykonana modernizacja konstrukcji nośnej. Istniejące stalowe belki dwuteowe zostaną wykorzystane, a w miejsce płyty drewnianej (droga 116160L) i płyt prefabrykowanych (droga 110111L) powstaną żelbetowe płyty pomostowe. Przy zastosowaniu łączników stalowych przyspawanych do dźwigarów płyty zostaną zespolone tworząc przestrzenny układ kratowy. Na wierzchu płyt  pomostowych wykonana zostanie izolacja oraz wbudowane sączki zapewniające prawidłowe odwodnienie. Po obu stronach obiektu chodniki technologiczne. Na całej powierzchni jezdni nawierzchnia w postaci dwóch warstw z mieszanek mineralno – bitumicznych.

Dla zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pieszych po obu stronach w kapach chodnikowych obsadzone zostaną barieroporęcze wraz z odcinkami przejściowymi przed i za obiektami mostowymi.

Prace towarzyszące będą głównie polegały na zabezpieczeniu antykorozyjnym konstrukcji stalowych poprzez malowanie proszkowe. Istniejące przyczółki zostaną poddane reprofilacji oraz odtworzone zostanie ich umocnienie.

W wyniku przeprowadzonych robót korytarz drogi nie zostanie zakłócony, natomiast znacznie polepszy się bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz podniesione zostaną parametry techniczne samych obiektów mostowych.

Szukaj

Aktualności

Do góry | Mapa strony | Dane adresowe

Gmina Radecznica - woj. lubelskie - powiat zamojski