Licznik odwiedzin

3958202

Posiłek w szkole i w domu

Gmina Radecznica realizuje wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu" ustanowiony na lata 2019-2023. Okres realizacji programu: od 01 stycznia 2022 r. do 31.12.2022 r. Gminie przyznano dotację celową z budżetu państwa  na dofinansowanie zadania własnego w zakresie dożywiania dzieci i zapewnienia posiłku osobom tego pozbawionym o wartości 57.000,00zł, tj. 80% wartości programu.

Wartość wkładu własnego gminy: 14.250,00zł, tj. 20% wartości programu.

Całkowita wartość programu (100%): 71.250,00zł

Celem programu jest dofinansowanie wsparcia i udzielenia pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Szukaj

Aktualności

Do góry | Mapa strony | Dane adresowe

Gmina Radecznica - woj. lubelskie - powiat zamojski