Licznik odwiedzin

3958209

Budowa drogi gminnej Nr 116598L od km 0+000 do km 3+094 oraz drogi gminnej Nr 116150L od km 0+000 do km 0+642 w miejscowości Zaburze została dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Przedsięwzięcie obejmuje budowę 2 dróg gminnych stanowiących spójny ciąg drogowy:

  • Nr 116598L od km 0+000 do km 3+094 obejmująca m.in. roboty przygotowawcze, podbudowa, nawierzchnia z płyt drogowych betonowych ażurowych podwójnie zbrojonych pow. 11069,0 m2   z wypełnieniem spoin podsypką cementowo - piaskową, obustronne pobocza gruntowe ulepszone 6188,0 mb.,  3 przepusty pod koroną drogi, bariery ochronne 60,0 mb., reprofilacja istniejących rowów, oznakowanie pionowe,
  • Nr 116150L od km 0+000 do km 0+642 obejmująca m.in. roboty przygotowawcze, podbudowa, nawierzchnia z betonowych płyt drogowych betonowych ażurowych podwójnie zbrojonych pow. 2287,0 m2 z wypełnieniem spoin podsypką cementowo – piaskową, pobocza gruntowe ulepszone 1284,0 mb., reprofilacja istniejących rowów, bariery ochronne 76,0 mb., oznakowanie pionowe.

Okres realizacji X 2021 – X 2022.

W wyniku planowanej budowy podwyższeniu ulegną parametry techniczne i eksploatacyjne drogi (od drogi gruntowej do utwardzonej) co wpłynie na poprawę bezpieczeństwa wszystkich użytkowników w tym kierujących i pieszych.

Szukaj

Aktualności

Do góry | Mapa strony | Dane adresowe

Gmina Radecznica - woj. lubelskie - powiat zamojski