Licznik odwiedzin

3775283

Przypomnienie o terminie płatności za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

      Urząd Gminy w Radecznicy przypomina wszystkim przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o obowiązku uiszczenia opłaty III raty za korzystanie z zezwoleń w nieprzekraczającym terminie do 30 września 2014 roku.

Dopełnienie powyższego obowiązku jest warunkiem zachowania przez przedsiębiorcę uprawnień do kontynuowania sprzedaży napojów alkoholowych.

Niedokonanie opłat w ustawowym terminie i należytej wysokości skutkuje wygaśnięciem posiadanych zezwoleń

Przedsiębiorca któremu zezwolenie wygaśnie z powodu niedokonania opłaty w określonym ustawowo terminie, będzie mógł wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu dotychczasowego.

Wpłaty należy  dokonywać  na konto Urzędu Gminy– nr rachunku bankowego: 05 9632 0006 2002 1600 0055 0001

W tytule należy wpisać: Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych III rata, rok 2014

 

Szukaj

Aktualności

Do góry | Mapa strony | Dane adresowe

Gmina Radecznica - woj. lubelskie - powiat zamojski