Licznik odwiedzin

3775095

Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Radecznica

Gmina Radecznica realizuje projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn.: „Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Radecznica”  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, osi priorytetowej 5: „Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna”, działanie 5.5. „Promocja niskoemisyjności”.

    W ramach Projektu zmodernizowanych zostanie 258 szt. oraz powstanie 23 szt. nowych energooszczędnych punktów świetlnych (LED) wraz z wysięgnikami o skuteczności świetlnej 170 lm/W na terenie wsi Gruszka Zaporska, Dzielce,   Gorajec -  Zagroble - Kolonia, Gorajec - Zagroble, Gorajec - Zastawie, Gorajec-Stara Wieś, Wólka Czarnostocka, Zaburze.

Cel główny projektu: zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery poprzez zmniejszenie wykorzystania energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego na terenie gminy.  

Całkowita wartość projektu wynosi: 560 813,70 zł, w tym dofinansowanie z UE: 401.133,19 zł.

Szukaj

Aktualności

Do góry | Mapa strony | Dane adresowe

Gmina Radecznica - woj. lubelskie - powiat zamojski