Licznik odwiedzin

3775107

Budowa ujęcia wody w miejscowości Gorajec - Zagroble

“Europejski Fundusz Rolny

na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Nazwa projektu: „Budowa ujęcia wody w miejscowości Gorajec - Zagroble”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej na operację typu „Gospodarka wodno - ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Podstawowy cel projektu: Poprawa jakości i warunków życia mieszkańców poprzez wykonanie ujęcia wody.

Efekty operacji: W wyniku realizacji operacji powstanie ujęcie wody dla zaopatrzenia wodociągu Gorajec.

Wartość projektu: 809.034,43 zł.

Wartość uzyskanego dofinansowania: 388.365,00 zł.

Szukaj

Aktualności

Do góry | Mapa strony | Dane adresowe

Gmina Radecznica - woj. lubelskie - powiat zamojski