Licznik odwiedzin

3772876

Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych

w obrębie Zakłodzie

Modernizacja (przebudowa) drogi na odcinku długości 450,00 mb będzie polegała na wykonaniu nowej konstrukcji drogowej wraz z regulacją łuków pionowych. Projektuje się wykonanie drogi utwardzonej z prefabrykowanych płyt drogowych o szerokości 3,5 m oraz obustronnymi poboczami o szerokości 2 x 0,75 m. Konstrukcję nawierzchni będą stanowiły warstwy odcinającej z piasku o grubości 15 cm. A następnie na podsypce cem-piaskowej o grubości 5 cm ułożenie betonowych płyt ażurowych o grubości 12,5 cm.  Istniejące pobocza zostaną dostosowane do projektowanej niwelety drogi, a zjazdy w granicach pasa drogowego zostaną przebudowane wykonane jako gruntowe.

Okres realizacji VII 2021 – IX 2021.

W wyniku modernizacji nastąpi podwyższenie parametrów technicznych i eksploatacyjnych drogi.

Dofinansowanie   96 398,41 zł

Całkowita wartość inwestycji   196 398,41 zł

Szukaj

Aktualności

Do góry | Mapa strony | Dane adresowe

Gmina Radecznica - woj. lubelskie - powiat zamojski