Licznik odwiedzin

3775279

INFORMACJA

 

     Mieszkańcy chcący skorzystać z dofinansowania do montażu paneli fotowoltaicznych mogą złożyć wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa w ramach programu MÓJ PRĄD. Program priorytetowy Mój Prąd stanowi unikatowy na dotychczasową skalę w Polsce, instrument dedykowany wsparciu rozwoju energetyki prosumenckiej, a konkretnie wsparcia segmentu mikroinstalacji fotowoltaicznych (PV). W ramach programu MÓJ PRĄD można uzyskać dofinansowanie w formie dotacji do 50% kosztów kwalifikowanych mikroinstalacji wchodzącej w skład przedsięwzięcia nie więcej niż 5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie.

Istnieje również możliwość uzyskania dofinasowania na montaż paneli fotowoltaicznych w ramach programu CZYSTE POWIETRZE. Celem programu  jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Narzędziem w osiągnięciu celu jest dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania oraz beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania. 
W przypadku tego programu warunkiem uzyskania dofinansowania na montaż paneli fotowoltaicznych jest posiadanie pieca spełniającego wymogi programu.

WÓJT GMINY  

/-/ Marian Szuper

Szukaj

Aktualności

Do góry | Mapa strony | Dane adresowe

Gmina Radecznica - woj. lubelskie - powiat zamojski