Licznik odwiedzin

3455423

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

FUNDUSZU DRÓG SAMORZĄDOWYCH

 

1. Przebudowa drogi gminnej Nr 110112L Mokrelipie – Zaburze

- Opis: przebudowana została droga na całym odcinku dł. 2,409 km., konstrukcja, nawierzchnia bitumiczna jezdni szer. 5,50 m., (dwa pasy ruchu 2x2,75m), obustronne pobocza ulepszone, chodnik łącznej dł. 523,0 mb., 4 perony autobusowe, włączenie do dróg powiatowych w obrębie 2 skrzyżowań, przebudowa zjazdów, oznakowanie w tym znaki aktywne po obu stronach przejścia dla pieszych, odwodnienie drogi.

- Kwota dofinansowania           1.487.196,00 zł

- Całkowita wartość inwestycji 2.164.137,70 zł

2. Przebudowa drogi gminnej Nr 110110L Gaj Gruszczański - Gruszka Zaporska

- Opis: przebudowany został odcinek drogi od km 0+000 do km 0+662, konstrukcja, nawierzchnia bitumiczna jezdni szer. 3,5 m., 2 mijanki, obustronne pobocza ulepszone, odwodnienie powierzchniowe z zastosowaniem rowów trawiastych i przepustów pod koroną drogi (szt. 4), bariery ochronne 245,0 mb., włączenie do drogi powiatowej, skrzyżowanie z drogą gminną.

- Kwota dofinansowania              472.689,00 zł      

- Całkowita wartość inwestycji    517.001,04 zł                  

3. Przebudowa drogi gminnej Nr 110111L Mokrelipie – Zakłodzie

- Opis: przebudowany został odcinek drogi od km 0+000 do km 0+687, konstrukcja, nawierzchnia bitumiczna jezdni szer. 3,80 m., obustronne pobocza ulepszone, 2 mijanki, odwodnienie powierzchniowe z zastosowaniem ścieków typu korytkowego (257,0 mb), rowów trawiastych i przepustu pod koronną drogi,  410,0 mb. barier ochronnych.

- Kwota dofinansowania              357.208,00 zł      

- Całkowita wartość inwestycji    696.278,24 zł      

4. Przebudowa drogi gminnej Nr 116154 w miejscowości Gorajec – Zagroble

- Opis: przebudowany został odcinek drogi dł. 150,0 mb, konstrukcja, nawierzchnia bitumiczna jezdni szer. 3,5 m., pobocza ulepszone, odwodnienie liniowe z cieków betonowych, rów umocniony płytami betonowymi, oznakowanie pionowe, skrzyżowanie z drogami lokalnymi, włączenie do drogi powiatowej.

- Kwota dofinansowania              145.859,00 zł

- Całkowita wartość inwestycji    213.598,11 zł      

5. Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Latyczyn (działka nr ewid. 5082)

- Opis: przebudowany został odcinek drogi dł. 655,00 mb, konstrukcja, nawierzchnia bitumiczna jezdni szerokości jezdni 3,5 m., w miejscu mijanki 5,0m, 1 mijanka, obustronne pobocza ulepszone, przepust pod koroną drogi, oznakowanie pionowe, włączenie do drogi gminnej.

- Kwota dofinansowania              289.591,00 zł      

- Całkowita wartość inwestycji    423.480,08 zł

6. Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Zaburze (działka nr ewid. 571)

- Opis: przebudowany został odcinek drogi dł. 330,00 mb, konstrukcja, nawierzchnia bitumiczna jezdni szer. 3,5 m., obustronne pobocza ulepszone, odwodnienie powierzchniowe z zastosowaniem rowów trawiastych i przepustu pod koroną drogi, oznakowanie pionowe, włączenie do drogi powiatowej.

- Kwota dofinansowania              170.586,00 zł      

- Całkowita wartość inwestycji    249.413,84 zł      

Szukaj

Aktualności

Bezpłatny rachunek w każdym banku   Jeśli nie masz konta w żadnym banku, możesz założyć bezpłatny podstawowy rachunek płatniczy (PRP). Zrobisz to w banku, w oddziałach banków zagranicznych, instytucjach kredytowych i spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, które prowadzą rachunki płatnicze dla konsumentów. Podstawowy rachunek płatniczy jest bezpłatny Oznacza to, że za darmo możesz: otworzyć i prowadzić konto w banku, otrzymać kartę płatniczą (za jej obsługę również nie płacisz), wypłacać pieniądze w bankomatach i wpłacać je do wpłatomatów banku (nielimitowana liczba transakcji w bankomatach Twojego banku w  Polsce), 5 razy w miesiącu zlecić transakcje płatnicze (zlecenia stałe, przelewy, polecenia zapłaty), 5 razy w miesiącu wypłacić gotówkę z bankomatów innych banków. Co daje Ci podstawowy rachunek płatniczy Jeśli masz Podstawowy Rachunek Płatniczy, możesz: otrzymywać przelewy oraz wpłacać pieniądze na swój rachunek, wypłacać gotówkę w banku lub w bankomacie (w Polsce i za granicą), płacić kartą, wypłacać gotówkę przy użyciu terminala płatniczego podczas robienia zakupów i płacenia za nie kartą płatniczą, realizować zlecenia płatnicze. Podstawa prawna Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz.U. 2020 poz. 794, art. 59ia). Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/92/UE z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie porównywalności opłat związanych z rachunkami płatniczymi, przenoszenia rachunku płatniczego oraz dostępu do podstawowego rachunku płatniczego.
................................................................................................................................................

Do góry | Mapa strony | Dane adresowe

Gmina Radecznica - woj. lubelskie - powiat zamojski