Licznik odwiedzin

4002103

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

FUNDUSZU DRÓG SAMORZĄDOWYCH

 

1. Przebudowa drogi gminnej Nr 110112L Mokrelipie – Zaburze

- Opis: przebudowana została droga na całym odcinku dł. 2,409 km., konstrukcja, nawierzchnia bitumiczna jezdni szer. 5,50 m., (dwa pasy ruchu 2x2,75m), obustronne pobocza ulepszone, chodnik łącznej dł. 523,0 mb., 4 perony autobusowe, włączenie do dróg powiatowych w obrębie 2 skrzyżowań, przebudowa zjazdów, oznakowanie w tym znaki aktywne po obu stronach przejścia dla pieszych, odwodnienie drogi.

- Kwota dofinansowania           1.487.196,00 zł

- Całkowita wartość inwestycji 2.164.137,70 zł

2. Przebudowa drogi gminnej Nr 110110L Gaj Gruszczański - Gruszka Zaporska

- Opis: przebudowany został odcinek drogi od km 0+000 do km 0+662, konstrukcja, nawierzchnia bitumiczna jezdni szer. 3,5 m., 2 mijanki, obustronne pobocza ulepszone, odwodnienie powierzchniowe z zastosowaniem rowów trawiastych i przepustów pod koroną drogi (szt. 4), bariery ochronne 245,0 mb., włączenie do drogi powiatowej, skrzyżowanie z drogą gminną.

- Kwota dofinansowania              472.689,00 zł      

- Całkowita wartość inwestycji    517.001,04 zł                  

3. Przebudowa drogi gminnej Nr 110111L Mokrelipie – Zakłodzie

- Opis: przebudowany został odcinek drogi od km 0+000 do km 0+687, konstrukcja, nawierzchnia bitumiczna jezdni szer. 3,80 m., obustronne pobocza ulepszone, 2 mijanki, odwodnienie powierzchniowe z zastosowaniem ścieków typu korytkowego (257,0 mb), rowów trawiastych i przepustu pod koronną drogi,  410,0 mb. barier ochronnych.

- Kwota dofinansowania              357.208,00 zł      

- Całkowita wartość inwestycji    696.278,24 zł      

4. Przebudowa drogi gminnej Nr 116154 w miejscowości Gorajec – Zagroble

- Opis: przebudowany został odcinek drogi dł. 150,0 mb, konstrukcja, nawierzchnia bitumiczna jezdni szer. 3,5 m., pobocza ulepszone, odwodnienie liniowe z cieków betonowych, rów umocniony płytami betonowymi, oznakowanie pionowe, skrzyżowanie z drogami lokalnymi, włączenie do drogi powiatowej.

- Kwota dofinansowania              145.859,00 zł

- Całkowita wartość inwestycji    213.598,11 zł      

5. Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Latyczyn (działka nr ewid. 5082)

- Opis: przebudowany został odcinek drogi dł. 655,00 mb, konstrukcja, nawierzchnia bitumiczna jezdni szerokości jezdni 3,5 m., w miejscu mijanki 5,0m, 1 mijanka, obustronne pobocza ulepszone, przepust pod koroną drogi, oznakowanie pionowe, włączenie do drogi gminnej.

- Kwota dofinansowania              289.591,00 zł      

- Całkowita wartość inwestycji    423.480,08 zł

6. Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Zaburze (działka nr ewid. 571)

- Opis: przebudowany został odcinek drogi dł. 330,00 mb, konstrukcja, nawierzchnia bitumiczna jezdni szer. 3,5 m., obustronne pobocza ulepszone, odwodnienie powierzchniowe z zastosowaniem rowów trawiastych i przepustu pod koroną drogi, oznakowanie pionowe, włączenie do drogi powiatowej.

- Kwota dofinansowania              170.586,00 zł      

- Całkowita wartość inwestycji    249.413,84 zł      

Szukaj

Aktualności

Do góry | Mapa strony | Dane adresowe

Gmina Radecznica - woj. lubelskie - powiat zamojski