Licznik odwiedzin

4051740

Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 116157L

Nazwa projektu: Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 116157L od km 0+062 do km 0+597 w miejscowości Radecznica

Rezultat: utwardzenie płytami betonowymi i odwodnienie odcinka o długości 535,0 mb

Całkowita wartość przedsięwzięcia: 230.087,18 zł

Kwota dofinansowania: 184.069,00 zł 

Źródło dofinansowania: rezerwa celowa budżetu państwa będąca w dyspozycji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Szukaj

Aktualności

Do góry | Mapa strony | Dane adresowe

Gmina Radecznica - woj. lubelskie - powiat zamojski