Licznik odwiedzin

4002144

Zagospodarowanie terenów przy Urzędzie Gminy w Radecznicy

 

“Europejski Fundusz Rolny

na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Nazwa projektu: „Zagospodarowanie terenów przy Urzędzie Gminy w Radecznicy”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” na operację typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Podstawowy cel projektu: „Operacja realizowana w samym centrum Radecznicy z wykorzystaniem walorów przyrodniczych zdecydowanie poprawi estetykę i atrakcyjność turystyczną miejscowości. Zapewniony zostanie mieszkańcom i przyjezdnym dostęp do szerokiej oferty w zakresie kultury, rekreacji, edukacji i wypoczynku. Wpłynie to na promocję obszarów wiejskich i poprawę warunków życia ich mieszkańców”.

Efekty operacji: W wyniku realizacji operacji z wykorzystaniem już istniejącej infrastruktury technicznej i rekreacyjnej, walorów przyrodniczych uzupełnionej o nowe elementy będące przedmiotem dofinansowania tj. zadaszona scena, widownia, oświetlenie terenu, parking powstanie kompleksowy obiekt służący tworzeniu oferty kulturalnej, edukacyjnej i rekreacyjnej.

Wartość projektu: 613.575,06 zł.

Wartość uzyskanego dofinansowania: 390.417,00 zł.

 

 

Szukaj

Aktualności

Do góry | Mapa strony | Dane adresowe

Gmina Radecznica - woj. lubelskie - powiat zamojski