Licznik odwiedzin

3775124

   Gmina Radecznica realizuje projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Radecznica”  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, osi priorytetowej 5: „Efektywność energetyczna sektora publicznego”, działanie 5.2. „Efektywność energetyczna sektora publicznego”. Całkowita wartość projektu wynosi: 1.300.017,23 zł, w tym dofinansowanie z UE: 713.790,23 zł.

      W ramach Projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Radecznica” zostaną przeprowadzone działania z zakresu głębokiej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej. Do realizacji inwestycji wybrano budynek Szkoły Podstawowej w Zaburzu oraz Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radecznicy. Projekt obejmuje ocieplenie stropodachu, ścian wewnętrznych i zewnętrznych, wymianę okien oraz drzwi, wymianę kotła i instalacji c.o.  

GŁÓWNYM CELEM PROJEKTU JEST:

  • poprawa efektywności wykorzystania energii w sektorze budynków użyteczności publicznej poprzez realizację działań termomodernizacyjnych,
  • podniesienie efektywności energetycznej budynków
  • zmniejszenie zużycia energii pierwotnej
  • poprawa jakości powietrza (ograniczenie emisji gazów cieplarnianych)

Inwestycja pozytywnie wpłynie na realizację polityki zrównoważonego rozwoju,  polepszenie stanu środowiska naturalnego oraz na poprawę atrakcyjności miejscowości Zaburze i Radecznica.

 

Szukaj

Aktualności

Do góry | Mapa strony | Dane adresowe

Gmina Radecznica - woj. lubelskie - powiat zamojski