Licznik odwiedzin

3909052

 

  Radecznica, dnia 12 lutego 2014r.

 

 Ogłoszenie

 wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury  fizycznej i sportu w 2014r.

 

                              Na podstawie art. 15 ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) po zapoznaniu się z wynikami  prac Komisji konkursowej powołanej do opiniowania złożonych ofert na realizację  zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu ogłaszam, że do realizacji w 2014r. wybrano oferty na następujące zadania:

 

a) -reprezentowanie gminy w współzawodnictwie sportowym dotyczącym piłki nożnej poprzez organizowanie, szkolenie i udział drużyn w rozgrywkach i turniejach dotyczących  tej dyscypliny sportu , którego  realizacja ma polegać na reprezentowaniu gminy w rozgrywkach piłki nożnej organizowanych przez ZOZPN i innych.

Oferent- Gminny Klub Sportowy „Relax” Radecznica. Wysokość przyznanych środków publicznych -18.000,- zł.

 

b) -organizacja, przygotowanie, udział zawodników reprezentujących społeczeństwo gminy w innych zawodach, rozgrywkach czy współzawodnictwie sportowo-rekreacyjnym, w szczególności w ramach igrzysk „Mieszkańców  zamojskiej wsi”, którego realizacja ma polegać na reprezentowaniu gminy  w igrzyskach „Mieszkańców zamojskiej wsi”,  udział w innych turniejach w zależności od  terminarzy organizatorów oraz  organizacja  turnieju „Futbol łączy pokolenia” w ramach jubileuszu 30-lecia GKS Relax Radecznica.

Oferent- Gminny Klubu Sportowy „Relax” Radecznica. Wysokość przyznanych środków publicznych -2.000,- zł.

 

                                                                                                                             Wójt

                                                                                         mgr Gabriel Gąbka

 

 

 

 

 

Szukaj

Aktualności

Do góry | Mapa strony | Dane adresowe

Gmina Radecznica - woj. lubelskie - powiat zamojski