Licznik odwiedzin

3775378

Ćwiczenia ratownicze

oraz  przekazanie sprzętu dla OSP

 

        Organizacja akcji ratowniczej podczas pożaru - to istota ćwiczeń, które zostały przeprowadzone 14 października br. w miejscowości Podborcze. W manewrach wzięło udział 14 jednostek OSP z terenu naszej Gminy. Przy tego rodzaju ćwiczeniach zakłada się regulaminowy scenariusz zdarzeń, wg. którego przebiegają poszczególne etapy akcji ratowniczo-gaśniczej. Celem jest analiza i ocena wyszkolenia strażaków, stanu sprzętu strażackiego, tj. działania autopomp w samochodach pożarniczych, motopomp, sprzętu służącego do ochrony dróg oddechowych oraz stanu armatury i węży strażackich. Po zakończeniu akcji, strażacy udali się na miejsce zbiórki, gdzie Komendant Gminny podsumował ćwiczenia i złożył meldunek Prezesowi o zakończeniu manewrów.

Następnie miało miejsce przekazanie sprzętu ratowniczego zakupionego ze środków Funduszu Sprawiedliwości - Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, którego  dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. Zadanie zostało zrealizowane w ramach ogłoszonego Programu I priorytetu IIIB – „Wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem”.

W ramach pozyskanych środków sfinansowano zakup dla jednostek OSP sprzętu medycznego niezbędnego do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz sprzętu do prowadzenia działań z zakresu ratownictwa technicznego na drogach. Całkowita wartość zadania wynosi 72 500,00 zł, z czego 71 775,00 zł, to dotacja z Funduszu Sprawiedliwości, natomiast 725,00 zł stanowi wkład własny gminy.

Na ręce strażaków sprzęt przekazali: Pełniący Funkcję Wójta Gminy Marian Szuper, Komendant Miejski PSP w Zamościu bryg. Jacek Sobczyński oraz Komendant Gminny ZOSP RP w Radecznicy Jarosław Wachowicz.

Szukaj

Aktualności

Do góry | Mapa strony | Dane adresowe

Gmina Radecznica - woj. lubelskie - powiat zamojski