Licznik odwiedzin

3909054

   

      Informuje się mieszkańców Gminy Radecznica, że rusza kolejny nabór wniosków na bezpłatne usuwanie i utylizację wyrobów zawierających azbest, w ramach "Pilotażowego systemu gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie Województwa Lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania".

Wnio­ski należy skła­dać w ter­mi­nie od 4 do 29 listo­pada 2013 r. w Urzędzie Gminy w Radecznicy - pokój nr 8

Wszyscy zainteresowani usuwaniem eternitu w 2014 r. powinni złożyć wniosek w wyżej wymienionym terminie z uwagi na to, że po tej dacie nie będzie możliwości przystąpienia do programu realizowanego w 2014 roku.

 

Wymagane dokumenty:

  • Wniosek dla osób fizycznych 
  • Kserokopia zgłoszenia robót dotyczących wymiany pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych na inny rodzaj pokrycia bez zmiany konstrukcji dachu złożonego do Starostwa Powiatowego lub pozwolenia na rozbiórkę lub przebudowę dachu (zmianę konstrukcji więźby dachowej) ze Starostwa Powiatowego w Zamościu, ul. Przemysłowa 4, 22-400 Zamość wraz z kopią mapy do celów opiniodawczych z oznaczeniem budynków będących przedmiotem wniosku (nie dotyczy w przypadku usunięcia płyt azbestowo-cementowych, pochodzących z demontażu pokryć dachowych przed 2004 r.).
  • Jeśli eternit został zdemontowany po 6.05.2004 r. (Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Polityki Społecznej) i leży na posesji, do wniosku należy dołączyć oświadczenie wykonawcy, że demontaż został wykonany zgodnie z prawem. Jeśli eternit został zdemontowany przed 6.05.2004 r., to we wniosku należy wpisać właśnie te informacje.

Druki do pobrania:

 

 

Więcej informacji udziela Gminny Koordynator Projektu: Pan Edmund Szczerba, pokój nr 8, tel 84/6826851. Ponadto regulamin wraz z załącznikami i wszelkimi informacjami o programie dostępny jest na stronie internetowej www.azbest.lubelskie.pl

 

 

Szukaj

Aktualności

Do góry | Mapa strony | Dane adresowe

Gmina Radecznica - woj. lubelskie - powiat zamojski