Licznik odwiedzin

3455850

Montaż przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Radecznica

Nazwa projektu: Montaż przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Radecznica

Projekt współfinansowany: ze środków Unii Europejskiej na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania 7.2 „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Podstawowy cel projektu: Osiągnięcie zamierzonej efektywności oczyszczania ścieków bytowych pochodzących z gospodarstw domowych z terenu Gminy Radecznica, przyczyniając się w ten sposób do zatrzymania degradacji środowiska naturalnego i poprawę jakości wód gruntowych przez uniemożliwienie bezpośredniego odprowadzania ścieków do gruntu. Operacja przyczyni się także do obniżenie kosztów wywozu ścieków w tych gospodarstwach, które to czynią. Ponadto operacja prowadzi do przeciwdziałania marginalizacji społecznej i ekonomicznej obszarów wiejskich i poprawy warunków życia na obszarach o mniejszych perspektywach rozwojowych.

Efekty operacji: W wyniku realizacji operacji wybudowanych zostanie 241 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków.

Łączna wartość inwestycji: 3.206.364,00  zł.

Wartość dofinansowania: 1.574.181,00 zł.

 

Gmina Radecznica zakończyła I etap prac związanych z  projektem pn.  „Montaż przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Radecznica – obszary z ciekami wodnymi”.

W ramach etapu I inwestycji wykonanych zostało 104 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie takich miejscowości jak: Czarnystok, Wólka Czarnostocka, Gorajec-Zastawie, Gorajec-Stara Wieś, Podborcze oraz kilka instalacji w miejscowości Zaburze.

Projekt współfinansowany: ze środków Unii Europejskiej na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania 7.2 „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

 • 9g
 • 9f
 • 9e
 • 9d
 • 9c
 • 9b
 • 10a
 • 10
 • 9
 • 8
 • 7
 • 6
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1

Simple Image Gallery Extended

 

 

Gmina Radecznica zakończyła prace związane z  projektem pn.  „Montaż przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Radecznica – obszary z ciekami wodnymi”.

W ramach inwestycji wykonanych zostało 241 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie takich miejscowości jak: Czarnystok,  Gaj Gruszczański, Gorajec-Stara Wieś, Gorajec-Zastawie, Gruszka Zaporska, Latyczyn, Mokrelipie, Podlesie Duże, Podlesie Małe,  Wólka Czarnostocka, Zaburze, Zakłodzie, Zaporze.

Podstawowym celem projektu jest osiągnięcie zamierzonej efektywności oczyszczania ścieków bytowych pochodzących z gospodarstw domowych z terenu Gminy Radecznica, przyczyniając się w ten sposób do zatrzymania degradacji środowiska naturalnego i poprawę jakości wód gruntowych przez uniemożliwienie bezpośredniego odprowadzania ścieków do gruntu. Operacja przyczyni się także do obniżenie kosztów wywozu ścieków w tych gospodarstwach, które to czynią. Ponadto operacja prowadzi do przeciwdziałania marginalizacji społecznej i ekonomicznej obszarów wiejskich i poprawy warunków życia na obszarach o mniejszych perspektywach rozwojowych.

Efekty operacji: W wyniku realizacji operacji wybudowanych zostało 241 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków.

Łączna wartość inwestycji: 3.206.364,00  zł.

Wartość dofinansowania: 1.574.181,00 zł.

Projekt współfinansowany: ze środków Unii Europejskiej na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania 7.2 „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 • IMG_20181220_110845
 • IMG_20181218_132237
 • IMG_20181220_105842
 • IMG_20181220_104856
 • IMG_20181218_113716
 • IMG_20181218_121125
 • IMG_20181220_111937
 • IMG_20181218_121652
 • IMG_20181218_123940
 • IMG_20181220_100456
 • IMG_20181218_133303
 • IMG_20181218_123504
 • IMG_20181220_102827
 • IMG_20181220_110537
 • IMG_20181218_111728
 • IMG_20181218_105831
 • IMG_20181220_101345
 • IMG_20181218_111014
 • IMG_20181218_115256
 • IMG_20181220_112413

Simple Image Gallery Extended

Szukaj

Aktualności

Bezpłatny rachunek w każdym banku   Jeśli nie masz konta w żadnym banku, możesz założyć bezpłatny podstawowy rachunek płatniczy (PRP). Zrobisz to w banku, w oddziałach banków zagranicznych, instytucjach kredytowych i spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, które prowadzą rachunki płatnicze dla konsumentów. Podstawowy rachunek płatniczy jest bezpłatny Oznacza to, że za darmo możesz: otworzyć i prowadzić konto w banku, otrzymać kartę płatniczą (za jej obsługę również nie płacisz), wypłacać pieniądze w bankomatach i wpłacać je do wpłatomatów banku (nielimitowana liczba transakcji w bankomatach Twojego banku w  Polsce), 5 razy w miesiącu zlecić transakcje płatnicze (zlecenia stałe, przelewy, polecenia zapłaty), 5 razy w miesiącu wypłacić gotówkę z bankomatów innych banków. Co daje Ci podstawowy rachunek płatniczy Jeśli masz Podstawowy Rachunek Płatniczy, możesz: otrzymywać przelewy oraz wpłacać pieniądze na swój rachunek, wypłacać gotówkę w banku lub w bankomacie (w Polsce i za granicą), płacić kartą, wypłacać gotówkę przy użyciu terminala płatniczego podczas robienia zakupów i płacenia za nie kartą płatniczą, realizować zlecenia płatnicze. Podstawa prawna Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz.U. 2020 poz. 794, art. 59ia). Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/92/UE z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie porównywalności opłat związanych z rachunkami płatniczymi, przenoszenia rachunku płatniczego oraz dostępu do podstawowego rachunku płatniczego.
................................................................................................................................................

Do góry | Mapa strony | Dane adresowe

Gmina Radecznica - woj. lubelskie - powiat zamojski