Licznik odwiedzin

4002108

Usuwanie wyrobów zawierających azbest - nabór wniosków na 2018 rok

Usuwanie wyrobów zawierających azbest - nabór wniosków na 2018 rok

 

      Informujemy mieszkańców Gminy Radecznica, że od 03.04.2018 r. do 13.04.2018 r. w Urzędzie Gminy w Radecznicy (pokój nr 2) przyjmowane są wnioski na bezpłatne usuwanie i utylizację wyrobów zawierających azbest w 2018 roku.

Wymagane dokumenty:

  • Wniosek
  • Jeśli eternit znajduje się na dachu - Oryginał lub kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem zgłoszenia robót dotyczących wymiany pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych na inny rodzaj pokrycia bez zmiany konstrukcji dachu złożonego do Starostwa Powiatowego lub pozwolenia na rozbiórkę lub przebudowę dachu (zmianę konstrukcji więźby dachowej) ze Starostwa Powiatowego wraz z kopią mapy do celów opiniodawczych z oznaczeniem budynków będących przedmiotem wniosku (nie dotyczy przypadku odbioru wyrobów już zdemontowanych).
  • W przypadku gdy eternit został zdemontowany po 6.05.2004 r. i leży na działce do wniosku należy dołączyć oświadczenie wykonawcy, że demontaż został wykonany zgodnie z prawem
  • Oświadczenie właściciela odpadów o wykonaniu prac rozbiórkowych przed wejściem w życie ww. rozporządzenia (dotyczy przypadku demontażu pokryć dachowych przed 06.05.2004 r.),
  • Dokument potwierdzający tytuł prawny do obiektu (np.: odpis księgi wieczystej lub kserokopia aktu notarialnego). W przypadku nieruchomości, do której tytuł prawny posiada kilka osób, należy dołączyć zgody pozostałych współwłaścicieli na realizację zadania.

Do pobrania:

Szukaj

Aktualności

Do góry | Mapa strony | Dane adresowe

Gmina Radecznica - woj. lubelskie - powiat zamojski