Licznik odwiedzin

3909031

Na sportowo i wesoło

 

     31 lipca w Zakłodziu na placu przy remizie OSP od godz. 13-stej rozbrzmiewała muzyka. Było wesoło, sportowo i tanecznie. Dla najmłodszych przygotowano wiele atrakcji. Były oczywiście dmuchańce, konkursy zręcznościowe. Przygotowano także blok animacji, gdzie królowały bańki mydlane, przeciąganie liny i wiele, wiele innych gier i zabaw. Wszystko to sprawiło, że uśmiechy gościły na twarzach dzieci przez cały dzień.
Pełni zaangażowania wokal na scenie zaprezentowali: Zespół Andrzejkowe Nutki, Zespół Wiolinki, Zespół Malinowa Dolina, Orkiestra Dęta Zaburze, Zespół Zaburzanki, Kapela Turobińska. Swoje umiejętności wokalne oraz gry na instrumentach muzycznych prezentowali również: Oliwia Bojko, Kinga Wyłupek oraz duet Ola i Klara z Gminnego Ośrodka Kultury w Nieliszu. Pasjonaci muzyki ludowej bawili się do późnych godzin wieczornych przy muzyce Kapeli Turobińskiej i Zybałków. Dla wszystkich dostępne było staropolskie jadło. Można było skosztować swojskich wyrobów m.in. fajerczaków, bigosu, pajdy chleba ze smalcem i kiszonym ogórkiem.
Festyn był częścią projektu realizowanego przez Stowarzyszenie Przyjazna Wieś współfinansowanego ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.
 
 

 Szacowanie strat w uprawach w wyniku gradu

 

    W związku z wystąpieniem na terenie gminy Radecznica niekorzystnego zjawiska atmosferycznego w postaci gradu, informuję o możliwości przeprowadzenia szacowania strat w uprawach. Straty w gospodarstwach rolnych spowodowane przez grad, mogą być zgłaszane przez właścicieli gospodarstw rolnych lub działów specjalnych produkcji rolnej niezwłocznie nie później niż do 7 dnia od wystąpienia tego zjawiska lub stwierdzenia ich skutków. Straty należy zgłaszać do Urzędu Gminy w Radecznicy. Zgłoszenia dokonuję się na formularzach oświadczeń opracowanych każdego roku przez Wydział Środowiska i Rolnictwa Urzędu Wojewódzkiego. Do oświadczenia musi być dołączona kserokopia wniosku o dopłaty bezpośrednie składanego do ARiMR   w roku 2022.

Więcej informacji uzyskać można pod numerem telefonu 84 68 26 863.

Sekretarz Gminy

mgr Edyta Dubiel

Wniosek o oszacowanie strat, oświadczenie_uprawy.doc

zał. nr 1. Oświadczenie_zwierzęta.doc

zał. nr 2. Oświadczenie_straty w plantacjach wieloletnich.doc 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

................................................................................................................................................

POSZUKUJEMY WŁAŚCICIELA PSA

 

     W miejscowości Latyczyn błąka się pies. Apelujemy do osoby, która rozpozna na zdjęciu swojego pupila lub do osób zainteresowanych adopcją czworonoga o kontakt z Urzędem Gminy Radecznica tel. 84 68-26-864.

................................................................................................................................................

Zwrot Podatku Akcyzowego

     

       Urząd Gminy w Radecznicy informuje, że w  okresie od 1 do 31 sierpnia  2022 r. producenci rolni mogą składać wnioski o zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego. Do wniosku należny dołączyć faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego za okres od 1 lutego 2022 r. do 31 lipca 2022 r.

W przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła, do wniosku o zwrot podatku dołącza się również dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, ustalonej z uwzględnieniem wartości współczynników przeliczeniowych sztuk bydła na duże jednostki przeliczeniowe określonych w załączniku do ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, na podstawie danych zawartych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych, o którym mowa w rozdziale 2 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz.U. 2021 poz. 1542). Producent rolny może ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego w odniesieniu do bydła w pierwszym lub drugim terminie danego roku dołączając do wniosku ww. dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wystawiony na siebie, jednorazowo w danym roku.

Limit zwrotu podatku w 2022 r. wynosi: 110,00 zł * ilość ha użytków rolnych oraz 40,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła.

Do pobrania:

Formularz wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Procedura i warunki ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego w 2022 r.

................................................................................................................................................

Szukaj

Aktualności

Do góry | Mapa strony | Dane adresowe

Gmina Radecznica - woj. lubelskie - powiat zamojski