Licznik odwiedzin

3775145

Zwrot Podatku Akcyzowego

     

     Urząd Gminy w Radecznicy informuje, że w  okresie od 1 lutego do 28 lutego  2022 r. producenci rolni mogą składać wnioski o zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego. Do wniosku należny dołączyć faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego za okres od 1 sierpnia 2021 r. do 31 stycznia 2022 r.

W przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła, do wniosku o zwrot podatku dołącza się również dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, ustalonej z uwzględnieniem wartości współczynników przeliczeniowych sztuk bydła na duże jednostki przeliczeniowe określonych w załączniku do ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, na podstawie danych zawartych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych, o którym mowa w rozdziale 2 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz.U. 2021 poz. 1542). Producent rolny może ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego w odniesieniu do bydła w pierwszym lub drugim terminie danego roku dołączając do wniosku ww. dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wystawiony na siebie, jednorazowo w danym roku.

Limit zwrotu podatku w 2022 r. wynosi: 110,00 zł * ilość ha użytków rolnych oraz 40,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła.

Do pobrania:

Formularz wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Procedura i warunki ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego w 2022 r. 

................................................................................................................................................

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW RADECZNICY

     

      W związku z prowadzonymi pracami na placu przy Delikatesach Centrum w dniu 10.02.2022 r. do godz. 15 będzie przerwa w dostawie wody.


Sekretarz Gminy
Edyta Dubiel   

................................................................................................................................................

 Zimowisko dla dzieci rolników

 

      NSZZ RI „Solidarność” organizuje zimowisko w terminie 20 – 27 luty 2022 r. w Polańczyku w Ośrodku Wypoczynkowym „Połoniny” (adres: Bukowiec 81, 38 - 610 Polańczyk). Oferta kierowana jest do dzieci i młodzieży urodzonych po 1 stycznia 2006 roku Jedno z rodziców/opiekunów prawnych musi podlegać aktualnemu ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie bądź pobiera rentę/emeryturę z KRUS - wymagane jest aktualne zaświadczenie z KRUS Udział rodziców w kosztach pobytu na kolonii wynosi 500 zł plus koszty transportu.

Komplet dokumentów:

  • aktualne zaświadczenie z KRUS o podleganiu ubezpieczeniu w KRUS
  • wypełniona i podpisana karta kwalifikacyjna wraz z regulaminem
  • oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych
  • zgoda na podróż autokarem
  • oświadczenie o stanie zdrowia dziecka wypełnione z datą rozpoczęcia turnusu
  • zobowiązanie
  • oraz wpłatę

za kolonie należy złożyć do organizatora najpóźniej do dnia 11 lutego 2022 roku: NSZZ RI „Solidarność”, Biuro w Zamościu, ul. Bazyliańska 3, tel. 84 638 57 11, 606 642 463

Wpłaty można dokonać w biurze Związku lub na konto: 82 2030 0045 1110 0000 0218 4330

Informacje i zapisy: NSZZ RI „Solidarność” Biuro w Zamościu ul. Bazyliańska 3 22-400 Zamość tel. 84 638 57 11, 606 642 463

................................................................................................................................................

Szukaj

Aktualności

Do góry | Mapa strony | Dane adresowe

Gmina Radecznica - woj. lubelskie - powiat zamojski