Licznik odwiedzin

3772804

PRZEWODNICZĄCY

      RADY GMINY

Radecznica, 16.02.2022 r.

 ZO. 0002.41.2022  

                                                                         

                                                                                 Pan/i

           Działając na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 XLI sesję Rady Gminy Radecznica VIII kadencji w dniu 25 lutego 2022 r. o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Radecznicy.

 

Proponuję następujący porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.
  3. Informacja w sprawie uwag zgłoszonych do protokołu z obrad poprzedniej sesji.
  4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach w okresie między sesjami.
  5. Interpelacje i zapytania Radnych.
  1. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał oraz działań prowadzonych w okresie między sesjami.
  2. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
  3. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radecznica w 2022 roku

2) w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i sieci oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Radecznica oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Radecznica

3) w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022

4) w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Radecznica na lata 2022-2033

5) w sprawieudzielenia pomocy finansowej Miastu Zamość z przeznaczeniem na współfinansowanie w 2022 r. bieżących kosztów funkcjonowania schroniska dla  bezdomnych zwierząt w Zamościu

6) w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Lubelskiego o zniesienie urzędowej nazwy miejscowości "Bliski Dół"

      9.  Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o złożonych interpelacjach.

     10. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania.

     11. Wolne wnioski i zapytania.

     12. Zamknięcie obrad.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Jerzy Gumieniak         

TRANSMISJA ONLINE https://gminaradecznica.sesja.pl/portal/live      

................................................................................................................................................

ZK-III.6333.31.2022                                                                            

  Lublin, 18.02.2022 r.

 

 OSTRZEŻENIE SILNY WIATR/2

Godzina i data wydania:  godz. 12:07 dnia 18.02.2022 r.

Nazwa biura: IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Warszawie

Zjawisko/stopień zagrożenia:  Silny wiatr/2

Obszar:  bialski(18), Biała Podlaska(18), biłgorajski(20), Chełm(21), chełmski(21), hrubieszowski(20), janowski(20), krasnostawski(21), kraśnicki(20), lubartowski(19), lubelski(21), Lublin(20), łęczyński(20), łukowski(18), opolski(20), parczewski(18), puławski(19), radzyński(18), rycki(19), świdnicki(21), tomaszowski(20), włodawski(19), zamojski(20), Zamość(20)

Ważność:  od godz. 00:00 dnia 19.02.2022 do godz. 18:00 dnia 19.02.2022

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 40 km/h do 55 km/h, w porywach miejscami do 100 km/h, z kierunków zachodnich.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%): 95 %

Uwagi:  Mariusz Cebula

Dyżurny synoptyk: Mariusz Cebula

 Dyżurny Operacyjny WCZK    

Insp. woj. Wiesław Maciuszczak

................................................................................................................................................

Szukaj

Aktualności

Do góry | Mapa strony | Dane adresowe

Gmina Radecznica - woj. lubelskie - powiat zamojski