Licznik odwiedzin

3690621

Ulga dla posiadaczy kompostowników

 

Od października 2021 r. można skorzystać z ulgi z tytułu kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostownikach przydomowych. Ze zwolnienia mogą skorzystać właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy wszystkie bioodpady będą gromadzić we własnym kompostowniku.

Tym samym nie będą od nich odbierane tego typu odpady przez firmę odbierającą odpady komunalne oraz nie mogą oddawać ich do PSZOK. Ponadto, odpady te nie mogą znaleźć się w pojemniku na odpady zmieszane.

Aby móc skorzystać z tego typu zwolnienia trzeba  złożyć nową deklarację, w której jest możliwość złożenia oświadczenia o posiadaniu kompostownika i kompostowaniu w nim wszystkich bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz zastosowaniu zwolnienia z tego tytułu i dostarczyć ja do Urzędu Gminy Radecznica. Wysokość zwolnienia wynosi 2 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

Informujemy, że Urząd podejmie działania kontrolujące fakt posiadania kompostownika, kompostowania w nim odpadów i zweryfikuje zasadność przyznania ulgi.

   Z up. Wójta    

Sekretarz Gminy

mgr Edyta Dubiel

................................................................................................................................................

 

Polski Ład - Pieniądze dla Gminy Radecznica

 

    Dnia 25.10.2021 r. premier Mateusz Morawiecki ogłosił wyniki pierwszego naboru w ramach pilotażowego Programu Inwestycji Strategicznych – Rządowego Funduszu Polski Ład. Na liście inwestycji zakwalifikowanych do dofinansowania znalazły się 3 wnioski zgłoszone przez Gminę Radecznica:

  • Modernizacja 2 mostów na rzece Por w miejscowości Zakłodzie (kwota przyznanego dofinansowania  3 505 000 zł)
  • Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Radecznica i Zaporze (kwota przyznanego dofinansowania  1 220 277 zł)
  • Przebudowa Ośrodka Zdrowia w Radecznicy (kwota przyznanego dofinansowania  906 200 zł).

................................................................................................................................................

Szukaj

Aktualności

Do góry | Mapa strony | Dane adresowe

Gmina Radecznica - woj. lubelskie - powiat zamojski